Tanıtım

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü; 29 Mayıs 2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı Kanun’un Ek 79. maddesinin (d) fıkrasına göre Rektörlüğe bağlı olarak kurulmuştur.

Enstitümüz, "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu", “Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği”, “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” ile "Çankırı Karatekin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" ilke ve hükümleri çerçevesinde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Çağın gereklerine uygun eğitim koşulları, dinamik akademik kadrosu ve bünyesinde yer alan lisansüstü programlarıyla, kamu ve özel sektörün gereksinim duyduğu çağdaş bilgi birikimiyle donatılmış, analitik düşünme yeteneğine sahip, nitelikli araştırmacıların yetişmesi, Enstitümüzün asli amacıdır.

Enstitümüz bünyesinde, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde altı, Edebiyat Fakültesinde sekiz, İslami İlimler Fakültesinde üç olmak üzere toplamda 17 Anabilim Dalı yer almaktadır. Bu anabilim dallarında 5 doktora, 19 tezli yüksek lisans ve 7 tezsiz yüksek lisans programı olmak üzere toplam 31 lisansüstü programla eğitim-öğretim ve araştırma faaliyeti yürütülmektedir. 

Enstitümüz 2011 yılından bu yana Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ÇAKÜ SBED) adıyla yılda iki kez (Nisan, Kasım) yayımlanan, TR Dizin ve çeşitli uluslararası dizinlerde taranan hakemli bir dergi de çıkarmaktadır. ÇAKÜ SBED, sosyal bilimlerin tüm alanında bilimsel ve özgün çalışmaları akademik camiaya kazandırma misyonuyla araştırmacıların yoğun ilgisine mazhar olmaktadır.

Enstitümüz, Rektörlük Enstitüler Binası Yeni Mahalle, 15 Temmuz Şehitler Bulvarı No:10 18200 Merkez / Çankırı adresinde hizmet vermektedir.