Müdür Yardımcıları

                                                         

Doç.Dr.Barış ÖZTUNA                                                                                                      Dr.Öğretim Üyesi Betül ÖZTOPRAK                

E-Posta: barisoztuna@karatekin.edu.tr                                                                        E-Posta: betuloz@karatekin.edu.tr   

İletişim : 6333                                                                                                                   İletişim: 6332                 

Yök Özgeçmiş                                                                                                                  Yök Özgeçmiş