Doktora

Tez Savunma Yol Haritası

GENEL FORMLAR

1-Bilim Sınavı Değerlendirme Formu (G-FORM-1)

2-Kayıp Kimlik Belgesi Başvuru Dilekçesi (G-FORM-2)

3-Not Onay Kaldırma İstek Formu (G-FORM-3)

4-Seminer Değerlendirme Tutanağı (G-FORM-4)

5-Yatay Geçiş Başvuru Formu (G-FORM-5)

6-İlişik Kesme Formu (Mezuniyet) (G-FORM-6)

7-İlişik Kesme Formu (Kendi İsteği) (G-FORM-7)

8- Kayıt Dondurma Formu (G-FORM-8)

9-Ek Süre İstek Formu (Ek Süre)

10- Danışman Değişikliği Formu 

DOKTORA FORMLARI

  1-Doktora Yeterlik Sınav Başvuru ve Jüri Öneri Formu

  2-Doktora Yeterlik Sınav Jüri Tutanağı Formu 

  3-Doktora Tez Öneri Formu 

  4-Doktora Tez İzleme Komitesi Değerlendirme Formu ve Öğrencinin Sunacağı Rapor

  6-Doktora Tez Teslim Süreci Başlatma Formu

  7-Doktora Tez Savunma Jürisi Öneri Formu

  8-Doktora Tez Savunma Sınav Tutanağı Formu 

  9-Doktora Jüri Üyesi Kişisel Rapor Formu

  10-Katılımcı Listesi

  11-Doktora Tez Kabul ve Onay Sayfası Örneği

  12-Doktora Tez Teslim Tutanağı 

TEZ YAZIM DOKÜMANLARI

1- Tez Yazım Kılavuzu (Metin İçi Kaynak GÖsterme Yöntemli)

2- Arapça Tez Yazım Kılavuzu

3- Dipnotlu Kaynak Gösterme Sistemi

3- İSNAD2 Kaynak Gösterme Yöntemi

4- Tez Yazım Şablonu (Türkçe) (English) (Arabic) (French) (Şablonu kullanarak biçimsel kısım ile çok uğarşmadan yazım kılavuzuna göre tezinizi yazabilirsiniz.)

5- Tez Yazım Kontrol Listesi (Tezinizi Enstitüye teslim etmeden önce kontrol listesini kullanarak biçimsel açıdan gözden geçirebilirsiniz.)

6- Turnitin Hızlı Kullanma Kılavuzu (Danışmanla için kullanım kılavuzu ve ayarlar)