Mevzuat

MEVZUAT

 

YASA

1.      Yükseköğretim Kanunu (2547)

2.      Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi İle Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun (2923)

 

KHK

1.      2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar (Karar Sayısı: 4206)

 

YÖNETMELİK

1.      YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

2.      Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

3.      Çankırı Karatekin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (13 Ocak 2019)  (GÜNCEL)

4.      ÇAKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

YÖNERGE

1.      Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara Başvuru ve Kabul Yönergesi

2.      Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara Başvuru ve Kabul Yönergesi (18 Şubat 2021)

3.      Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara Başvuru ve Kabul Yönergesi (02 Temmuz  2021)

ESASLAR

1.      SBE Tez Çalışması/Dönem Projesi Orijinallik Raporu Alınması Ve Kullanılması Uygulama Esasları

SBE Tez Çalışması/Dönem Projesi Orijinallik Raporu Alınması Ve Kullanılması Uygulama Esasları (06.07.2021)

SENATO KARARLARI