Enstitü Kurulu

Enstitü Müdürü: Prof. Dr. Coşkun POLAT

Enstitü Müdür Yardımcısı: Doç.Dr. Barış ÖZTUNA

Enstitü Müdür Yardımcısı: Dr.Öğretim Üyesi Betül ÖZTOPRAK

Bankacılık ve Finans: Doç. Dr. İbrahim BOZKURT

Batı Dilleri ve Edebiyatları: Prof. Dr. Tevfik ERKAL

Bilgi ve Belge Yönetimi: Prof. Dr. Coşkun POLAT

Coğrafya: Prof. Dr. Barış TAŞ

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri: Doç. Dr. Barış ÖZTUNA

Doğu Dilleri ve Edebiyatları: Prof. Dr. Tevfik ERKAL

Eğitim Bilimleri: Doç.Dr.Nuray ZAN

Felsefe: Prof. Dr. İlhan YILDIZ

İktisat: Prof.Dr.Harun YAKIŞIK

İslam Tarihi ve Sanatları: Doç. Dr. Burhan ÇONKOR

İşletme: Prof. Dr. Emre Şahin DÖLARSLAN

Psikoloji: Prof. Dr. Yeşim YASAK

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi: Prof. Dr. Ertan BEŞE

Sosyoloji: Prof.Dr.Zuhal Yonca ODABAŞ

Tarih: Prof.Dr.İsmet ÜZEN

Temel İslam Bilimleri: Doç.Dr. Üyesi Burhan ÇONKOR

Türk Dili ve Edebiyatı: Doç. Dr. Fatih SONA

Uluslararası İlişkiler: Doç.Dr. İsmet SARIBAL

Uluslararası Ticaret: Dr. Öğr. Üyesi Aydın BERAHA

Felsefe ve Din Bilimleri: Dr.Öğr.Üyesi Ercan ÇELİK

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme: Doç.Dr.Nuray ZAN