Koordinatörler

 

 

ERASMUS KOORDİNATÖRLERİ

Enstitü Koordinatörü

Doçent Dr. Barış ÖZTUNA

Bankacılık ve Finans Anabilim Dalı Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Rıfat KARAKUŞ

Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Kasım BİNİCİ

Coğrafya Anabilim Dalı Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Murat ATAOL

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Adem ÇİLEK

Felsefe Anabilim Dalı Koordinatörü

Öğr.Gör. Üyesi Erman KAR

İktisat Anabilim Dalı Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sedat UĞUR

İşletme Anabilim Dalı Koordinatörü

Öğretim Gör. Bedri Münir ÖZDEMİR

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi A.B.D. Koordinatörü

Öğretim Gör.Çağlar EZİKOĞLU

Sosyoloji Anabilim Dalı Koordinatörü

Doç. Dr. Zuhal Yonca ODABAŞ

Tarih Anabilim Dalı Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Güner DOĞAN

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Ercan ÇELİK

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Koordinatörü

Prof.Dr. Abdulselam ARVAS

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Koordinatörü

Arş. Gör. Üyesi Ayşegül BOSTAN

Pisikoloji Anabilim Dalı Koordinatörü

Doç. Dr. Deniz İlkiz ALTINOĞLU DİKMEER

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Koordinatörü

Dr.Öğr. Üyesi Zeynep YÜKSEL

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme A.B.D. Koordinatörü

Doç. Dr. Özlem Yeşim ÖZBEK

AKTS ve BOLOGNA KOORDİNATÖRLERİ

Enstitü Koordinatörü

Doç.Dr. Selim CENGİZ

Bankacılık ve Finans Anabilim Dalı Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Hasan DAĞLAR

Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Kasım BİNİCİ

Coğrafya Anabilim Dalı Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Bekir GÖKMEN

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Filiz BEZCİ BİRCAN

Felsefe Anabilim Dalı Koordinatörü

Araş.Gör.A.Kadir USLU

İktisat Anabilim Dalı Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Hülya ÜNLÜ

İşletme Anabilim Dalı Koordinatörü

 Dr. Öğr.Üyesi Bilgehan TEKİN

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi A.B.D. Koordinatörü

Öğr. Gör. Dr. Çağlar EZİKOĞLU

Sosyoloji Anabilim Dalı Koordinatörü

Doç. Dr. Şahin DOĞAN

Tarih Anabilim Dalı Koordinatörü

Dr.Öğr. Üyesi Saim YÖRÜK

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Cemil LİV

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Fatih SONA

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Ali Samir MERDAN

Psikoloji  Anabilim Dalı Koordinatörü

Doç. Dr. Deniz İlkiz ALTINOĞLU DİKMEER

Felsefe ve Din Bilimleri Anabimim Dalı Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Ercan ÇELİK

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme A.B.D. Koordinatörü

Doç. Dr. Özlem Yeşim ÖZBEK

FARABİ KOORDİNATÖRLERİ

Enstitü Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Kasım BİNİCİ

Bankacılık ve Finans Anabilim Dalı Koordinatörü

Doç. Dr. İbrahim BOZKURT

Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Kasım BİNİCİ

Coğrafya Anabilim Dalı Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Murat KALE

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Koordinatörü

Doç. Dr. Nuray ZAN

Felsefe Anabilim Dalı Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe KÖKÇÜ

İktisat Anabilim Dalı Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim GÜL

İşletme Anabilim Dalı Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Bilgehan TEKİN

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi A.B.D. Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Cem KARAKILIÇ

Sosyoloji Anabilim Dalı Koordinatörü

Doç. Dr. Kemal DİL

Tarih Anabilim Dalı Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Şah ÖZCAN

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Fatih GÜZEL

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Betül ÖZTOPRAK

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Koordinatörü

Dr. Öğretim Üyesi İsmet SARIBAL

Psikoloji  Anabilim Dalı Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Temel KALAFAT

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Zeynep YÜKSEL

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme A.B.D. Koordinatörü

Doç. Dr. Özlem Yeşim ÖZBEK 

MEVLANA KOORDİNATÖRLERİ

Enstitü Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Kasım BİNİCİ

Bankacılık ve Finans Anabilim Dalı Koordinatörü

Doç. Dr. Selim CENGİZ

Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Buket CANDAN

Coğrafya Anabilim Dalı Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Neşe DUMAN

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Koordinatörü

Doç. Dr. Nuray ZAN

Felsefe Anabilim Dalı Koordinatörü

Doç. Dr. İsmail HANOĞLU

İktisat Anabilim Dalı Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Sevilay SARICA

İşletme Anabilim Dalı Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Esra ERENLER TEKMEN

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi A.B.D. Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi İsmet AKBAŞ

Sosyoloji Anabilim Dalı Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Hakkı KALAYCI

Tarih Anabilim Dalı Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim ONAY

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Burhan ÇONKOR

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim AKYOL

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Ali Samir MERDAN

Psikoloji  Anabilim Dalı Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Temel KALAFAT

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Zeynep YÜKSEL

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme A.B.D. Koordinatörü

Doç. Dr. Özlem Yeşim ÖZBEK