Sık Sorulan Sorular
1 - Sosyal Bilimler Enstitüsü Binası Nerededir?
Rektörlük Enstitüler Binası Yeni Mahalle, 15 Temmuz Şehitler Bulvarı No:10 18200 Merkez / ÇANKIRI
2 - Başvurular nasıl yapılır?

Enstitümüz yüksek lisans ve doktora programlarına başvurular yılda iki kez yapılmaktadır. Güz ve Bahar dönemlerinde Üniversitemiz web sitesi duyurular sayfasında  ilan edilmektedir. Başvuru yapabilmek için ilgili bölümün başvuru döneminde kontenjan ilan etmesi gereklidir.

3 - Mezun değilim veya staj eksiğim var başvuru yapabilir miyim?

Başvuru yapmanız için herhangi bir lisans programından mezun olmanız gerekmektedir.          

4 - Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans başvuru şartları nelerdir?

İlan edilen bir tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için; adayın belirlenen koşullara uygun bir lisans diplomasına sahip olması ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den başvurduğu puan türünde 55 standart puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenen puana ya da ALES`e eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan muadili bir standart puana, Senato tarafından belirlenen taban puanlardan az olmamak koşuluyla lisans not ortalamasına ve YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan eşdeğer bir puana sahip olmak gerekir. 

5 - Doktora başvuru şartları nelerdir?

Doktora programına başvurabilmek için adayın tezli yüksek lisans diplomasına, başvurduğu programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak koşuluyla Senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olması gerekir. Doktora programına öğrenci kabulünde ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan eşdeğeri bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanlar girilecek programların özelliklerine göre Senato kararı ile yükseltilebilir. Ayrıca lisans ve yüksek lisans not ortalaması tabanları Senatoca belirlenir.

6 - Tez dönemine geçtim kayıt yenilemem gerekir mi?

Öğrencilerimiz her akademik dönem başında Kayıt Yenileme İşlemi yapması gerekiyor.

7 - Lisansüstü eğitimde yabancı dil puanı gerekli midir?

Doktora programlarına başvurularda en az 55 yabancı dil puanı gerekmekte olup, yüksek lisans programlarına başvurularda ise yabancı dil puanı aranmamaktadır. 

8 - Birden Fazla Programa Başvuru Olanağı Var mı?

Bir  programa başvurulabilirsiniz.

9 - Evrakların Aslı olmadan Lisansüstü programlara başvuru yapabilir miyim?

Başvurular online olarak yapılmakta olup, online başvuru evraklarının fotokopisinin “aslı gibi” onaylı haliyle kesin kayıt zamanında belirtilen tarihe kadar Enstitüye teslim edilmesi gerekmekte olup, teslim etmeyen adayların kesin kaydı yapılmamaktadır. Aslı gibidir onayı evrakların aslının ibrazıyla Enstitümüzde de yapılabilir.

10 - Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Nedeniyle Ek Süre Verilir mi?

İlgili Yönetmeliğin 35 maddesi 8 fıkrası gereği;  "afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet ve salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem olmak üzere en fazla iki dönem  verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz"

11 - Kayıt Dondurma İşlemleri Nasıl Yapılır ve Süresi dolan öğrenciler Nasıl Aktif Öğrenci Olur ?

Haklı ve geçerli nedenlerden dolayı öğrenciler ;

*Toplam 2 (iki ) yarıyıl,

*ilgili yarıyılın en geç üçüncü haftası kayıtlarını dondurabilir,

*Kayıt dondurma süresi biten öğrenciler ders kayıtları döneminde tekrar ders kaydı yaparak eğitim ve öğretimine devam ederler,

* Kayıt dondurma süresi öğrenim süresine dahil edilmez.

12 - Danışman Değişikliği Nasıl Yapılır?

*Öğrencinin veya danışmanın gerekçeli yazılı talebi üzerine, ders veya tez aşamasında ilgili EABDAK/EASDAK’ın teklifi ve EYK kararı ile danışman değişikliği yapılabilir.

*Ancak danışman değişiklikleri akademik takvimde yer alan ders ekleme/bırakma döneminden sonra yapılamaz.

13 - Seminer Dersinden Sonra Neler Yapılacaktır ?

* 7 ders + 1 Seminer =60 AKTS tamamlayan kişi tez dönemine geçmeye hak kazanır. (Araştırma Teknikleri ve Bilim Etiği teze geçmek için mutlaka alınmalıdır.)

* Tez öneri Formunu 2. Yarıyılın sonuna kadar danışmanı ile birlikte EABDAK  sunar. EABDAK görüşüldükten sonra tez öneri formu enstitüye sunulmalıdır.

* Teze geçenler yeni dönemde Uzmanlık Alan dersini seçeceklerdir.

* Tez öneri formu onaylandıktan sonra öğrenci e-devletten tez veri giriş formunu doldurup, ORCİD numarası alıp tez öneri formuyla birlikte anabilim dalına  elden ya da mail yoluyla teslim edeceklerdir.

* Öğrenci araştırma için etik kuruluna başvuruda bulunacaktır.

* Danışmanını değiştirecek olanlar tez öneri formunu vermeden önce danışma değişikliğini yapmak zorundadırlar.

*Danışman değişiklikleri ders ekleme/bırakma döneminden sonra yapılmaz.

14 - Askerlik Tecil Süresi Kaç Yıldır ?

Askerlik tecil süresi kaç yıldır?

*Tezli Yüksek lisans öğrencileri için 3 yıl 4 ay,

*Tezsiz Yüksek lisans öğrencileri için 1,5 yıl,

*Doktora öğrencileri için ise 6 yıl süreli tecil yapılmaktadır. Öğrencilerin askerlik durumlarıyla ilgili tarihleri dikkatle takip etmeleri gerekir.

15 - Kayıt Yenileme ve Ders Kaydı İşlemlerini Kim Yapar?

Kayıt yenileme ve Ders Kaydı işlemlerinin yerine getirilmesinden öğrenci sorumludur.

16 - Enstitümüzün Benzerlik (İntihal) Oranı Kaçtır ?

Enstitümüzün Tez Çalışması/Dönem Projesi Orijinallik Raporu Alınması Ve Kullanılması Uygulama Esasları`na göre en çok % 20 olarak belirlenmiştir.

17 - Sıkça Sorulan Sorular PDF

1- Sıkça Sorulan Sorular Pdf için Tıklayınız.

18 - Sıkça Sorulan Sorular PDF

1- Sıkça Sorulan Sorular Tıklayınız.