Mezuniyet İşlemleri

 1. Asgari 7 Ders, 1 Seminer, Yüksek lisans için 2.0/4.0 veya 70/100 Doktora için  2.5/4.0 veya 75/100 Genel Not Ortalaması ve toplam Yüksek lisans için 120 AKTS Doktora için 240 AKTS’nin tamamlandığı kontrol edilecek.
 2. Asgari öğrenim süresi tamamlanacak.(2 Yıl (4 Yarıyıldır.) )
 3. Tezini tamamlayan öğrenci, tezini danışmanına teslim edecek.
 4. Tez Teslim Süreci Başlatma Formu nu danışmanı ve Enstitü Sekreterine imzalattıracak ve danışmanı tarafından alınan ve imzalanan turnitinden alınacak intihal raporuyla (intihal azami %20 olacak) birlikte Enstitüye teslim edecek. Daha sonra Danışman  intihalin Enstitü tarafından kontrolü için sbetez@karatekin.edu.tr  internet adresine tezini gönderecek ve Enstitü tarafından intihal raporu (intihal, azami %20 olacak) alınacak ve öğrenciye bildirilecek.
 5. Enstitü tarafından intihali alındıktan sonra öğrenci Jüri Üyelerine tezini mail üzerinden gönderecektir.
 6. Tez savunma Sınavı Jüri Öneri Formunu (1 adet) danışman dolduracak Tez savunma sınav jürisi, sınav yeri ve saati belirlenerek Anabilim Dalına teslim edilecek Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı alarak enstitüye gönderecek.
 7. Enstitü Yönetim Kurulu Kararı alıp jüri üyeleri için görevlendirme yazısı yazıp email adreslerine gönderecektir.
 8. Pandemi sürecinde Danışman benzerlik oranı raporu ve tezin world olarak intihalin Enstitü tarafından kontrolü için sbetez@karatekin.edu.tr  internet adresine tezini gönderecek ve Enstitü tarafından intihal raporu (intihal, azami %20 olacak) alınacak ve öğrenciye bildirilecek.

 

Savunma Sınavının Yapılacağı Gün ve Saatte Öğrenci;

       8.Jüri Üyesi Kişisel Rapor Formu (3 adet) doldurulacak, (Tez konusu değişikliği varsa Yeni Tez Adı verilerek basılacak)

       9.Tez Savunma Sınav Tutanağı Formu (1 adet) doldurulacak) (Tez konusu değişikliği varsa basılan teze Yeni Tez Adı verilerek basılacak)

       10.Katılımcı Belgesi (1 adet) doldurulacak

       11.Tez Kabul ve Onay Sayfası Örneği  Teze konulacak jüri üyesi onay sayfası bilgisayarda yazılarak (7 adet) Jüri Üyelerine imzalatılacak ve basılan tezin içine ıslak imzalı koyacaktır.)       (Tezin Adında değişiklik varsa ona göre düzenlenecek)

       12.Tez savunma sınavı evrakları sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde anabilim dalı aracılığıyla enstitüye teslim edilecek.

 

Tezi Onaylanan ve Kabul Edilen Öğrenci;

 1. sbetez@karatekin.edu.tr  internet adresine tezini şekil yönünden incelenmesi için (danışmanı) mail atacak kontrolü yapıldıktan sonra kendisine gönderilen Tez kontrolü onay formunu Müdür Yardımcısına  imzalatıp Enstitü ile irtibat kurarak arasına ıslak imzalı onay sayfası konulacak ve  basımı yapılacaktır.Onay alınmadan basılan tezler kesinlikle kabul edilmeyecektir. BAP projesi olan öğrenciler 6,  BAP projesi olmayan  öğrenciler 5 adet bastıracaktır.
 2. Basılan tezin bilimsel etik sayfası öğrenci tarafından imzalanarak Enstitü onayına sunulacak imzalanan ve  mühürlenen tezlerin öğrenci tarafından dağıtımı yapılacaktır.
 3. Tez Teslim Tutanağı doldurularak imza karşılığı 6 Adet basılmış ve onaylanmış tez, ( enstitüye 1 adet, kütüphaneye 1 adet +cd, Jüri Üyelerine  3 adet, öğrenci kendisine 1 adet olacak şekilde dağıtılacaktır.
 4. Tez veri giriş sayfasına e-devlet üzerinden üye olup kayıt olduktan sonra Referans numarası alınan belgeden 1 adet çıktı alınarak imzalı bir şekilde Enstitüye teslim edilecek.
 5. İlişik Kesme Formunu ( G-FORM-6 ) ve öğrenci kimliğini Enstitüye teslim ederek süreç tamamlanacaktır.

    19.  Yönetim Kurulu Kararı ve Diploma Basımı beklenecektir.

 

Tez Veri Giriş Formunun Doldurulması;

 

     20.Tez veri giriş formu, tezin eser adı, yazar adı, referans numarası ve diğer bibliyografik bilgilerini içeren ve (https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi) adresinde bulunan belgedir. Formu doldurmak için sisteme üye girişi yapmak  gerekir.

     21.Tez Veri Giriş Formu öğrenci tarafından doldurulan bilgilerin. Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanı ile bağlantılı geçici bir tabloya aktarılmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Formun doldurulması bitirilip “Kaydet" kutucuğu tıklandığında, üzerinde sistem tarafından üretilen “Referans Numarası" verilmektedir. Ulusal Tez Merkezinde yapılacak düzenleme ve kontrollerde, tez veri giriş formu üzerinde bulunan referans numarası dikkate alınır.

     22.Tezlerin başlıkları ve özet (abstrakt) sayfaları: Tez Veri Tabanının taranabilir alanlarına yüklenmektedir. Bu nedenle bu gibi metin alanlarında,italik yazı tipi, tablo, şekil, grafik, kimyasal veya matematiksel formüller, semboller, alt veya üst simge (subscript, superscript), Yunan harfleri veya diğer standart olmayan simge veya karakterler kullanılmamalıdır.

     23.Anabilim Dalı ve Bilim Dalı açılan listeden seçilir. Uygun seçenek bulunamazsa bu satırlar boş geçilebilir.

     24.Dizin terimleri, Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanında aranan tezlere, doğrudan erişimi sağlayan anahtar kelimelerin alfabetik listesidir.

     25.Önerilen dizin terimlerinin, dizin terimleri listesinde bulunmaması durumunda yazar tarafından önerilen anahtar kelimenin Türkçesi=İngilizcesi şeklinde bu alana yazılmalıdır.

     26.Tezin özeti biri Türkçe olmak üzere iki dilde ve 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.

 

                                                                 T.C

                                                  YÜKSEKÖĞRETİM KURULU

                                                     ULUSALTEZ MERKEZİ

                                    TEZ VERİ GİRİŞİ VE YAYIMLAMA İZİN FORMU

Referans No

 

Yazar Adı / Soyadı

 

ORCID

0000-0002-0000-0000

Uyruğu / T.C.Kimlik No

 

Telefon

 

e-Posta

 

Tezin Dili

 

Tezin Özgün Adı

Türkçe Yazılacak

Tezin Tercümesi

 

İngilizcesi yazılacak

Konu

Tarih=History

Üniversite

 

Enstitü/Hastane

 

Anabilim Dalı

 

Bilim Dalı

 

Tez Türü

 

Yılı

 

Sayfa

 

Tez Danışmanları

 

Dizin Terimleri

Sistemde yoksa

Önerilen Dizin Terimleri

Evlilik=Marriage

                                                                                                                    Tarih :

                                                                                                                   İmza:

2 adet Cd (pdf tezin adına referans no yazılacak)

ÖNEMLİ UYARI

- Bastırılan ve karton kapakla ciltlenen tezin arka iç kapağına tezin son halinin Word ve PDF dokümanı olarak kaydedilmesiyle oluşturulan CD’deki tezin içerisinde; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında  Kişisel veriler (ıslak imza ve tez yazarına ait TC kimlik no, Doğum yeri-tarihi, E-posta, Telefon, Adres, Fotoğraf) kesinlikle bulunmaması gerekmektedir. Aksi halde YÖK Ulusal Tez Merkezi tezin sisteme yüklenmesine izin vermemektedir.

 

Kompakt Disklerin Hazırlanması:

 • Ulusal Tez Merkezinde erişime açılmak üzere gönderilecek tez tek bir pdf dosyası olarak hazırlanır. Hazırlanan pdf dosyalan tezin enstitü/fakülte tarafından onaylanan kopyası ile aynı olmalıdır. Sayfaların numaralandırılması, tezin ana metni içinde yer alan resim, şekil, grafik, tablo gibi öğelerin yerlerinin basılı tez ile özdeş olması yazar tarafından sağlanmalıdır.
 • Tezin tam metinini içeren dosya sıkıştırılmamış ve şifresiz olmalıdır. Ekleri ise (referans no RAR) sıkıştırılmış dosya olarak gönderilir.
 • Metin formatındaki veya çoğaltma (fotokopi) ile hazırlanmış olan tez ekleri tezin tam metninin bulunduğu pdf dosyası içinde yer almalıdır. Bunun için tarayıcı veya dijital fotokopi makineleri kullanılarak belgeler pdf formatma dönüştürülebilir.
 • Tezde resim, harita, bilgisayar programlar, görüntü veya ses kayıtları kullanılmış ise bu dosyalar sıkıştırma programı kullanılarak referans numarasıyla tek bir dosya haline getirilerek (referans no.RAR) CD’ ye kaydedilmelidir.

 

 Cd`nin Üzerine Cd Kalemi İle Cd`nin İçine 

 ÇAKÜ SBE

Referans No

Tezin Adı

Öğrenci No

Adı Soyadı

Anabilim Dalı

 Pdf dosyaya Referans no yazılacak