Kayıt Silme İşlemleri ve İlişik Kesme İle İlgili Hususlar

KAYIT SİLME İŞLEMLERİ

Kayıt silme işlemi iki durumda gerçekleşmektedir.

  1. Çankırı Karatekin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine göre; yerleştiği programın azami süresi içinde eğitimini tamamlayamayan veya bu Yönetmelikte belirtilen koşulları yerine getirmeyen öğrencilerin enstitü tarafından ilişikleri kesilir.
  2. Öğrencinin kendi isteği ile kaydı silinebilir.

Takip Edilmesi Gereken Adımlar;

Birinci maddeye göre kayıt silme;

  1. Enstitü her dönem sonu itibarıyla öğrencilerin durumlarını kontrol eder.
  2. Yerleştiği programın azami süresini aşan veya azami süreler içerisinde ilgili yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen/getiremeyen öğrencilerin kaydı silinir.

İkinci maddeye göre kayıt silme;

  1. Enstitü Web sayfasında bulunan İlişik Kesme Formu ( G-FORM-7) doldurulur ve ilgili birimlere imzalattırılır. (Dilekçeyi ve Öğrenci kimlik kartını Enstitüye teslim edilir).
  2. Enstitü Yönetim Kurulunda görüşülüp onaylandıktan sonra sistemden silinecektir.

 

İLİŞİK KESİLECEK DURUMLAR