FORMLAR

TEZ YAZIM KLAVUZU

* Tez Yazım Klavuzu (Metin İçi Kaynak Gösterme Sistemi) (Son güncelleme: 9 Temmuz 2020)

*İSNAD2 Kaynak Gösterme Yöntemi

*Dipnotlu Kaynak Gösterme Sistemi (Biçimsel düzen için lütfen bir yukarıdaki dokümana bakınız.)

*Arapça Tez Yazım Kılavuzu

*Tez Yazım Şablonu (Türkçe) (English) (Arabic) (French) (Şablonu kullanarak biçimsel kısım ile çok uğarşmadan yazım kılavuzuna göre tezinizi yazabilirsiniz.)

*Tez Yazım Kontrol Listesi (Tezinizi Enstitüye teslim etmeden önce kontrol listesini kullanarak biçimsel açıdan gözden geçirebilirsiniz.)

* Turnitin Hızlı Kullanma Klavuzu 

GENEL FORMLAR

1-Bilim Sınavı Değerlendirme Formu (G-FORM-1)

2-Kayıp Kimlik Belgesi Başvuru Dilekçesi (G-FORM-2)

3-Not Onay Kaldırma İstek Formu (G-FORM-3)

4-Seminer Değerlendirme Tutanağı (G-FORM-4)

5-Yatay Geçiş Başvuru Formu (G-FORM-5)

6-İlişik Kesme Formu (Mezuniyet) (G-FORM-6)

7-İlişik Kesme Formu (Kendi İsteği) (G-FORM-7)

8-Kayıt Dondurma Formu (G-FORM-8)

9- Tez Kısıtlama Talebi Formu (G-FORM-9)

9-Danışman Değişiklik Formu (G-FORM-10)

YÜKSEK LİSANS FORMLARI

  • TEZLİ YÜKSEK LİSANS FORMLARI

 * Tez Savunma Yol Haritası 

  1-Tezin Adı/Danışmanı Öneri Formu (YL-FORM-1Türkçe ) (YL-FORM-1 Arabic) 

  2-Tez Adı Değişikliği Formu

  3-Tez Teslim Süreci Başlatma Formu (YL-FORM-3)

  4-Tez Savunma Jürisi Öneri Formu  (YL-FORM-4)

  5-Jüri Üyelerine Tez Teslim Formu (YL-FORM-5)

  6-Jüri Üyesi Kişisel Rapor Formu (YL-FORM-6)

  7-Tez Savunma Sınav Tutanağı Formu (YL-FORM-7) 

  8-Katılımcı Listesi (YL-FORM-8)

  9-Tez Kabul ve Onay Sayfası Örneği (YL-FORM-9 Değişiklik varsa Tezin Yeni Adı mutlaka yazılmalıdır.)

  10-Tez Teslim Tutanağı

  • TEZSİZ YÜKSEK LİSANS FORMLARI

  1-Dönem Projesi Savunması Yol Haritası

  2-Dönem Projesi Formu

  3-Dönem Projesi Teslim Süreci Başlatma Formu

  5-Dönem Projesi Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu   

  6-Dönem Projesi Kişisel Rapor Formu

  7-Dönem Projesi Değerlendirme Formu

  8-Katılımcı Listesi

  9-Dönem Projesi Adı Değişiklik Formu

  10-Dönem Projesi Kabul ve Onay Sayfası Örneği

  11-Dönem Projesi Teslim Tutanağı

 

DOKTORA FORMLARI

Tez Savunma Yol Haritası

  1-Doktora Yeterlik Sınav Başvuru ve Jüri Öneri Formu

  2-Doktora Yeterlik Sınav Jüri Tutanağı Formu 

  3- Doktora Tez İzleme Komitesi Öneri Formu

  4-Doktora Tez Öneri Formu 

  5-Doktora Tez İzleme Komitesi Değerlendirme Formu ve Öğrencinin Sunacağı Rapor

  6-Doktora Tez Teslim Süreci Başlatma Formu

  7-Doktora Tez Savunma Jürisi Öneri Formu

  8-Doktora Tez Savunma Sınav Tutanağı Formu 

  9-Doktora Jüri Üyesi Kişisel Rapor Formu

  10-Katılımcı Listesi

  11-Doktora Tez Kabul ve Onay Sayfası Örneği

  12-Doktora Tez Teslim Tutanağı 

  13- Doktora Tez İzleme Komitesi Jüri Öneri Formu

 

EK DERS FORMLARI

*Öğrenci,Tez,Proje ve Danışmanlıklar Formu

Tezsiz Diploma Talebi

Tezsiz Yüksek Lisans Diploması Yol Haritası

1-Tezsiz Yüksek Lisansa Geçiş Talep Dilekçesi (Öğrenci)

2-Tez Değerlendirme Tutanağı (Danışman)

3- ABD Kurulu Kararı Örneği-Tezsiz Programı Olan ABD

4- ABD Kurulu Kararı Örneği-Tezsiz Programı Olmayan ABD