Dergimizin Kasım 2022 tarihli sayısı yayınlanmıştır.

Dergimizin Kasım 2022 tarihli sayısı yayınlanmıştır.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/jiss/issue/73444linkinden sayıyı görebilirsiniz.

Yayınlanma Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi