• YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ

  Yatay Geçiş İşlemleri

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim – Öğretim Yönetmeliğinin 58. Maddesine göre; “Özel Öğrenci işlemleri 13/01/012019 tarihli ve 30654 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çankırı Karatekin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.”

   

  • Adaylar yatay geçişle ilgili müracaatlarını ilanda belirtilen başvuru süresi içinde ve istenilen belgeler ile birlikte enstitü müdürlüğüne yapar. Başvuruların değerlendirilmesi ve kabulü EABDAK/EASDAK’ın görüşü ve EYK kararı ile gerçekleşir.
  • Lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilmesine ilişkin esaslar şunlardır:
  1. Öğrenci, enstitünün lisansüstü programlarına öğrenci kabul koşullarını sağlamış olmalıdır.
  • Bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında bilimsel hazırlık dışında en az bir yarıyılı tamamlamış ve alınan tüm dersleri başarmış ders ve tez aşamasında bulunan öğrenciler, yatay geçiş için başvuruda bulunabilirler.
  1. Öğrencinin başardığı derslerin not ortalamasının yüksek lisans için 100 üzerinden 70 puan (4.00 üzerinden 2.00) ve doktora için 100 üzerinden 75 puan (4.00 üzerinden 2.50) olması gerekir.
  • Ders veya tez aşamasında yatay geçiş başvurusu kabul edilen adaylar, ilgili EABDAK/EASDAK’ın gerekli gördüğü kadar krediyi ilgili anabilim dalı derslerinden almak ve EABDAK/EASDAK gerekli gördüğünde yeniden tez önerisi vermek zorundadır.
  1. Öğrenci, öğrenim gördüğü programda ancak bir kez yatay geçiş yapabilir.
  2. Yatay geçişle bir programa kayıt olan öğrencinin azami süresi hesaplanırken daha önce kayıtlı olduğu programda geçirdiği süre de dikkate alınır.
  • Daha önce alınmış olan derslerin eşdeğerliği ve öğrencinin hangi derslerden muaf olacağı ilgili EABDAK/EASDAK’ın önerisi ve EYK’nin kararı ile belirlenir.

   

  00-00 ….. 2019

  BAŞVURULARIN YAPILMASI (Başvurular 00 ……. 2019 saat:17.00’da sona erecektir.)

  00       ….. 2019

  YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARININ İLANI

  00-00 ……2019

  KESİN KAYIT,  KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEMELERİ VE DERS KAYITLARI (Yeni öğrenciler dâhil tüm öğrenciler UBİS sayfası üzerinden gerçekleştireceklerdir.)

   

  ENSTİTÜ ADRES VE TELEFON BİLGİLERİ

  ADRES     : Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Binası Zemin Kat Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ÇANKIRI

  Tel           : 0 (376) 218 95 52

  Web         : (www.sbe.karatekin.edu.tr)

   

   

  Yatay Geçiş için Başvuru Şartları ve Gerekli Belgeler:

  1. Başvuru Formu Bilgisayar ortamında doldurulacaktır, (BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ)
  2. Halen kayıtlı bulunduğu Programa ait Transkript (Yüksek Lisans için) (En az 1Yarıyıl ve Not Ortalaması En Az 2.00/ 70)
  3. Halen kayıtlı bulunduğu Programa ait Transkript (Doktora için) (En Az 1 Yarıyıl ve Not Ortalamsı En Az 2.50/ 75)
  4. Ders İçerikleri (ONAYLI)
  5. Disiplin Durumunu Gösterir Belge
  6. ALES Sonuç Belgesi (Kayıtlı Olduğu Programa Girerken Kullanılan )(En Az 55 Puan )
  7. Yabancı Dil Sonuç Belgesi(Kayıtlı Olduğu Programa Girerken Kullanılan) (En Az 55 Puan )
  8. Halen kayıtlı bulunduğu Enstitüden alacağı öğrenciliği ile ilgili son durumunu gösterir öğrenci durum belgesi.
  9. Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Kartı Fotokopisi
  10. 1 adet Fotoğraf
  11. Pasaport veya Öğrenim meşru hatlı giriş vizeli pasaport örneği (Yabancı uyruklu öğrenciler için)
  12. Türkçe yeterlik belgesi (Yabancı uyruklu öğrenciler için)

   

  1. BAŞVURULAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR. POSTA VEYA KARGO İLE YAPILAN BAŞVURULAR KESİNLİKLE DEĞERLENDİRİLMEYECEKTİR.

   

  LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA YATAY GEÇİŞ YOLUYLA ÖĞRENCİ ALIMI KONTENJANLARI

  ABD/Program Adı

  Kontenjan

  Özel Şartlar

  Puan Türü

  Tarih Tezli Yüksek Lisans Programı

   

  Üniversitelerin Tarih Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programında kayıtlı olup, ilgili mevzuatta geçen şartları sağlıyor olmak.

   

  Tarih Doktora Programı

   

  Üniversitelerin Tarih Anabilim Dalı Tezli Doktora Programında kayıtlı olup, ilgili mevzuatta geçen şartları sağlıyor olmak.

   

  İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı

   

  Üniversitelerin İşletme Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programında kayıtlı olup, ilgili mevzuatta geçen şartları sağlıyor olmak.

   

  İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı

   

  Üniversitelerin İktisat Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programında kayıtlı olup, ilgili mevzuatta geçen şartları sağlıyor olmak.

   

  İktisat Doktora Programı

   

  Üniversitelerin İktisat Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programında kayıtlı olup, ilgili mevzuatta geçen şartları sağlıyor olmak.

   

  Felsefe Tezli Yüksek Lisans Programı

   

  Üniversitelerin Felsefe Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programında kayıtlı olup, ilgili mevzuatta geçen şartları sağlıyor olmak.

   

  Türk Dili Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı

   

  Üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı  Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programında kayıtlı olup, ilgili mevzuatta geçen şartları sağlıyor olmak.

   

  Coğrafya Tezli Yüksek Lisans Programı

   

  Üniversitelerin Coğrafya Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programında kayıtlı olup, ilgili mevzuatta geçen şartları sağlıyor olmak.

   

  Coğrafya Doktora Programı

   

  Üniversitelerin Coğrafya Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programında kayıtlı olup, ilgili mevzuatta geçen şartları sağlıyor olmak.

   

  Bilgi ve Belge Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

   

  Üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programında kayıtlı olup, ilgili mevzuatta geçen şartları sağlıyor olmak.

   

  Bilgi ve Belge Yönetimi Doktora Programı

   

  Üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı Doktora Programında kayıtlı olup, ilgili mevzuatta geçen şartları sağlıyor olmak.

   

  Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

   

  Üniversitelerin Sosyoloji Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programında kayıtlı olup, ilgili mevzuatta geçen şartları sağlıyor olmak.

   

  Bankacılık ve Finans Tezli Yüksek Lisans Programı

   

  Üniversitelerin Bankacılık ve Finans Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programında kayıtlı olup, ilgili mevzuatta geçen şartları sağlıyor olmak.

   

  Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı

   

  Üniversitelerin Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programında kayıtlı olup, ilgili mevzuatta geçen şartları sağlıyor olmak.