Yüksek Lisans

  • TEZLİ YÜKSEK LİSANS FORMLARI

 * Tez Savunma Yol Haritası 

  1-Tezin Adı/Danışmanı Öneri Formu (YL-FORM-1Türkçe ) (YL-FORM-1 Arabic) 

  2-Tez Adı Değişikliği Formu

  3-Tez Teslim Süreci Başlatma Formu (YL-FORM-3)

  4-Tez Savunma Jürisi Öneri Formu  (YL-FORM-4)

  5-Jüri Üyelerine Tez Teslim Formu (YL-FORM-5)

  6-Jüri Üyesi Kişisel Rapor Formu (YL-FORM-6)

  7-Tez Savunma Sınav Tutanağı Formu (YL-FORM-7

  8-Katılımcı Listesi (YL-FORM-8)

  9-Tez Kabul ve Onay Sayfası Örneği (YL-FORM-9 Değişiklik varsa Tezin Yeni Adı mutlaka yazılmalıdır.)

  10-Tez Teslim Tutanağı

  11- Danışman Değişikliği Formu  

  • TEZSİZ YÜKSEK LİSANS FORMLARI

  1-Dönem Projesi Savunması Yol Haritası

  2-Dönem Projesi Formu

  3-Dönem Projesi Teslim Süreci Başlatma Formu

  5-Dönem Projesi Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu   

  6-Dönem Projesi Kişisel Rapor Formu

  7-Dönem Projesi Değerlendirme Formu

  8-Katılımcı Listesi

  9-Dönem Projesi Adı Değişiklik Formu

  10-Dönem Projesi Kabul ve Onay Sayfası Örneği

  11-Dönem Projesi Teslim Tutanağı

  12- Danışman Değişikliği Formu  

TEZ YAZIM DOKÜMANLARI

1- Tez Yazım Kılavuzu (Metin İçi Kaynak GÖsterme Yöntemli)

2- Arapça Tez Yazım Kılavuzu

3- Dipnotlu Kaynak Gösterme Sistemi

3- İSNAD2 Kaynak Gösterme Yöntemi

4- Tez Yazım Şablonu (Türkçe) (English) (Arabic) (French) (Şablonu kullanarak biçimsel kısım ile çok uğarşmadan yazım kılavuzuna göre tezinizi yazabilirsiniz.)

5- Tez Yazım Kontrol Listesi (Tezinizi Enstitüye teslim etmeden önce kontrol listesini kullanarak biçimsel açıdan gözden geçirebilirsiniz.)

6- Turnitin Hızlı Kullanma Kılavuzu (Danışmanla için kullanım kılavuzu ve ayarlar)