İdari Mali İşler Birimi

Adnan KİBAR (Ek Dersler/100-2000 Doktora ve Satın Alma )

E-Posta: adnankibar@karatekin.edu.tr

Dahili Numara: 6355

Makbule YETİM 

E-Posta: makbulecakir@karatekin.edu.tr

Dahili Numara: 6338