Enstitümüzde, 7417 Sayılı Kanunla Düzenlenen Öğrenci Affı Hakkında Toplantı Yapılmıştır.

Bilindiği üzere, 05.07.2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Geçici Madde 83 eklenmiş ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleme konusunda Yükseköğretim Kuruluna yetki verilmiştir. Söz konusu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 18.07.2022 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında görüşülmüş ve anılan Kanun’un Geçici 83’üncü maddesinin yükseköğretim kurumlarında uygulanmasına yönelik usul ve esaslar karara bağlanmıştır.

Bu kapsamda, Enstitümüz yönetimi 26.07.2022 tarihinde bir toplantı yaparak YÖK`ün konuyla ilgili uygulama esaslarını etraflıca değerlendirmiş, Enstitümüz öğrenci affı uygulama usul ve esaslarını belirlemiştir. 

Fotoğraf Galerisi İçin Tıklayınız
Yayınlanma Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba
Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2022 Cuma