• Tarihçe

  TARİHÇE

       İlgili bilim dallarında lisansüstü eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapması öngörülen Enstitümüz, 2007 yılında 5662 sayılı Kanun`la kurulmuştur. İlk müdürü 17.09.2008 tarihinde atanmıştır.

      Enstitümüz, 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında; Tarih Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programına, İşletme Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programına, İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programına, öğrenci alınarak öğretime başlanmıştır.

      Enstitümüz ilk mezunlarını 2010-2011 öğretim yılı bahar yarıyılında 10 kişi ile vermiştir.

      2011-2012 Öğretim Yılı Güz Yarıyılında, Tarih Anabilim Dalı Doktora Programına; 2011-2012 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında, İktisat Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programına; 2013-2014 Güz Yarıyılında Felsefe Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programına; 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programına ve 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Coğrafya Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programına, 2016-2017 Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programına, 2016-2017 Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Coğrafya Anabilim Dalı Doktora Programına, 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Sosyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programına, 2018-2019 Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı Doktora Programına, 2018-2019 Öğretim Yılı Güz Yarıyılında İktisat Anabilim Dalı Doktora Programına, 100/2000 YÖK Doktora Bursu kapsamında 2018-2019 Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Bilgi ve Belge Yönetimi ile Coğrafya Anabilim Dalı Doktora Programlarına öğrenci alınmıştır.

      2018-2019 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı itibariyle Enstitümüz programlarında kayıtlı olarak 755 yüksek lisans öğrencisi, 45 doktora öğrencisi öğrenime devam etmektedir. Enstiütmüz lisansüstü programlarımızda 42 yabancı uyruklu öğrencimiz kayıtlı olup, öğrenimine devam etmektedir.