• Tarihçe

  Tarihçe

       İlgili bilim dallarında lisansüstü eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapması öngörülen Enstitümüz, 2007 yılında 5662 sayılı Kanun`la kurulmuştur. İlk müdürü 17.09.2008 tarihinde atanmıştır.

  Enstitümüz, 2009-2010 öğretim yılı güz yarıyılında; Tarih Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programına, İşletme Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programına, İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programına, öğrenci alınarak öğretime başlanmıştır.

  Enstitümüz ilk mezunlarını 2010-2011 öğretim yılı bahar yarıyılında 10 kişi ile vermiştir.

  2011-2012 Öğretim Yılı Güz yarıyılında, Tarih Anabilim Dalı Doktora Programına; 2011-2012 Öğretim Yılı Bahar yarıyılında, İktisat Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programına; 2013-2014 Güz yarıyılında Felsefe Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programına; 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar yarıyılında, Türk Dili ve Edebiyatı Programına ve 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Coğrafya Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programına öğrenci alınmıştır.

  2015-2016 Öğretim yılı Bahar yarıyılı itibariyle Enstitümüz programlarında kayıtlı olarak 565 yüksek lisans öğrencisi , 14 doktora öğrencisi öğrenime devam etmektedir.