• Taranan İndeksler

  Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (SBED) Ulusal ve Uluslararası 10 İndeks tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  * DRJI

  * ASOS Index

  * Scipio

  * Ulrichs

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi