• ÖZEL ÖĞRENCİ İŞLEMLERİ

  Özel Öğrenci İşlemleri

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim – Öğretim Yönetmeliğinin 56. maddesine göre; “Özel Öğrenci işlemleri 13/01/012019 tarihli ve 30654 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çankırı Karatekin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.”

   

  • Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, EABDAK/EASDAK kararı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.
  • Yüksek lisans programına özel öğrenci olarak başvurabilmek için lisans programı mezunu olmak gerekir. Doktora programına özel öğrenci olarak başvurabilmek için yüksek lisans programı mezunu veya hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında uzmanlık yetkisine sahip olmak gerekir.
  • Özel öğrencilerin kabulünde not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz. EABD/EASD programlarına kabul edilecek özel öğrenci sayıları ve koşulları ilgili anabilim dalı akademik kurulu tarafından her yarıyıl başında belirlenerek ilan edilebilir.
  • Özel öğrencilik, ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.
  • Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz.
  • Bu statüdeki öğrenciler bir yarıyılda bilimsel hazırlık dâhil en fazla iki ders alabilir. Özel öğrenciler, asıl öğrenciler gibi Üniversiteye karşı yükümlülüklerini yerine getirmek ve izledikleri dersin bütün koşullarına uymak zorundadırlar.
  • Özel öğrenciler Üniversite Yönetim Kurulu tarafından o yıl için ders/kredi/saat başına tespit edilecek öğrenim ücretini ödemek zorundadırlar. Özel öğrencilerin kayıt oldukları dersleri bırakmak istemeleri halinde o ders için ödedikleri öğrenim ücreti iade edilmez.
  • Özel öğrencilere enstitü müdürlüğünce özel öğrenci statüsünde aldığı dersleri ve başarı durumunu gösterir bir belge verilir.
  • Özel öğrencilerin, en fazla altı yarıyıl ara vermek kaydıyla başvuru koşullarını sağlayarak ilgili lisansüstü programa kabul edilmeleri durumunda, öğrencinin başvurusu üzerine ilgili EABDAK/EASDAK’ın görüşü ve EYK kararı ile özel öğrencilik sırasında aldığı derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.
  • Kayıtlı lisansüstü öğrencisi bulunmayan derslere özel öğrenci kabul edilmez.
  • Özel öğrencilik için başvuru tarihi ilgili enstitü tarafından ilan edilir.

   

  02-06 Eylül 2019

  BAŞVURULARIN YAPILMASI (Başvurular 06 Eylül 2019 saat:17.00’da sona erecektir.)

  12 Eylül 2019

  ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURU SONUÇLARININ İLANI

  16-19 Eylül 2019

  KESİN KAYIT,  KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEMELERİ VE DERS KAYITLARI (Yeni öğrenciler dâhil tüm öğrenciler UBİS sayfası üzerinden gerçekleştireceklerdir.)

  Özel Öğrenci Olarak Müracaat Eden Öğrencilerden İstenen Evraklar

  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

  Diploma ve Transkript Fotokopisi

  Vesikalık Resim

  ENSTİTÜ ADRES VE TELEFON BİLGİLERİ

  ADRES     : Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Binası Zemin Kat Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ÇANKIRI

  Tel           : 0 (376) 218 95 52

  Web         : (www.sbe.karatekin.edu.tr)

   

   

  .Takip Edilmesi Gereken Adımlar;

  1. Öğrenci talebini belirten Özel Öğrenci Başvuru Formu ile doğrudan Enstitüye başvurur.
  2. EABDAK/EASDAK’ın görüşü ve EYK kararı dilekçe karara bağlanır.
  3. Dilekçede kaç ders alacağını belirtmesi (en fazla iki ders ) İlan edilen takvime göre 06000022 nolu hesap numarasına(ders başı 150 TL) ders başı harç ücretini yatırıp dekontu enstitüye ulaştırdıktan sonra kendisine okul numarası verilir.Ders kayıt tarihlerinde ders kaydını yapar.