• Enstitü Müdürü Yardımcısı
    4210
    barisoztuna@karatekin.edu.tr
    Enstitü Müdürü Yardımcısı
    4209
    scengiz@karatekin.edu.tr