• MEZUNİYET ŞEMASI

  1. Asgari 7 Ders, 1 Seminer, Yüksek lisans için 2.0/4.0 veya 70/100 Doktora için  2.5/4.0 veya 75/100 Genel Not Ortalaması ve toplam Yüksek lisans için 120 AKTS Doktora için 240 AKTS’nin tamamlandığı kontrol edilecek.
  2. Asgari öğrenim süresi tamamlanacak.(2 Yıl (4 Yarıyıldır.) )
  3. Tezini tamamlayan öğrenci, tezini danışmanına teslim edecek.
  4. Tez Teslim Süreci Başlatma Formu nu danışmanı ve Enstitü Sekreterine imzalattıracak ve danışmanı tarafından alınan ve imzalanan turnitinden alınacak intihal raporuyla (intihal azami %18 olacak) birlikte Enstitüye teslim edecek. Daha sonra öğrenci intihalin Enstitü tarafından kontrolü için sbetez@karatekin.edu.tr  internet adresine tezini gönderecek ve Enstitü tarafından intihal raporu (intihal, azami %18 olacak) alınacak ve öğrenciye bildirilecek.
  5. Enstitü tarafından intihali alındıktan sonra öğrenci Jüri Üyelerine tezini mail üzerinden gönderecektir.
  6. Tez savunma Sınavı Jüri Öneri Formunu (1 adet) danışman dolduracak Tez savunma sınav jürisi, sınav yeri ve saati belirlenerek Anabilim Dalına teslim edilecek Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı alarak enstitüye gönderecek.
  7. Enstitü Yönetim Kurulu Kararı alıp jüri üyeleri için görevlendirme yazısı yazıp email adreslerine gönderecektir.

   

  Savunma Sınavının Yapılacağı Gün ve Saatte Öğrenci

   

  1. Başka üniversiteden gelen jüri için yolluk belgesi düzenlenmesi için Enstitümüz Mali İşler sorumlusuna uğrayarak gerekli dokümanlar alınacaktır.
  2. Jüri Üyesi Kişisel Rapor Formu (3 adet) doldurulacak, (Tez konusu değişikliği varsa Yeni Tez Adı verilerek basılacak)
  3. Tez Savunma Sınav Tutanağı Formu (1 adet) doldurulacak) (Tez konusu değişikliği varsa basılan teze Yeni Tez Adı verilerek basılacak)
  4. Katılımcı Belgesi (1 adet) doldurulacak
  5. Tez Kabul ve Onay Sayfası Örneği (7 adet) Jüri Üyelerine imzalatılacak ve tezin içine ıslak imzalı koyacak.) (Tezin Adında değişiklik varsa ona göre düzenlenecek)
  6. Tez savunma sınavı evrakları sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde anabilim dalı aracılığıyla enstitüye teslim edilecek.

   

  Tezi Onaylanan ve Kabul Edilen Öğrenci

   

  1. Müdür Yardımcısının adresine kabul görmüş tezini şekil yönünden incelenmesi için mail atacak kontrolü yapılıp 
  2. Tez kontrolü onay formunu imzalatıp basılabilir denince Enstitü ile irtibat kurarak arasına ıslak imzalı onay sayfası konularak basımı yaptırılacaktır. BAP projesi olan için öğrenciler 6  BAP projesi olmayan  öğrenciler için 6 adet bastıracaktır.
  3. Basılan tezin bilimsel etik sayfası öğrenci tarafından imzalanarak Enstitü onayına sunulacak imzalanan ve  mühürlenen tezlerin öğrenci tarafından dağıtımı yapılacaktır.
  4. Tez Teslim Tutanağı doldurularak imza karşılığı 6 Adet basılmış ve onaylanmış tez, ( enstitüye 1 adet, kütüphaneye 1 adet +cd, Jüri Üyelerine  3 adet, öğrenci kendisine 1 adet olacak şekilde dağıtılacaktır.
  5. Tez veri giriş sayfasına e-devlet üzerinden üye olup kayıt olduktan sonra Referans numarası alınan belgeden 1 adet çıktı alınarak imzalı bir şekilde Enstitüye teslim edilecek.
  6. İlişik Kesme Formunu ve öğrenci kimliğini Enstitüye teslim ederek süreç tamamlanır.

      19.  Yönetim Kurulu Kararı ve Diploma Basımı beklenir..

   

  Tez Veri Giriş Formunun Doldurulması:

   

       20.Tez veri giriş formu, tezin eser adı, yazar adı, referans numarası ve diğer bibliyografik bilgilerini içeren ve (https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi) adresinde bulunan belgedir. Formu doldurmak için sisteme üye girişi yapmak  gerekir.

       21.Tez Veri Giriş Formu öğrenci tarafından doldurulan bilgilerin. Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanı ile bağlantılı geçici bir tabloya aktarılmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Formun doldurulması bitirilip “Kaydet" kutucuğu tıklandığında, üzerinde sistem tarafından üretilen “Referans Numarası" verilmektedir. Ulusal Tez Merkezinde yapılacak düzenleme ve kontrollerde, tez veri giriş formu üzerinde bulunan referans numarası dikkate alınır.

       21.Tezlerin başlıkları ve özet (abstrakt) sayfaları: Tez Veri Tabanının taranabilir alanlarına yüklenmektedir. Bu nedenle bu gibi metin alanlarında,italik yazı tipi, tablo, şekil, grafik, kimyasal veya matematiksel formüller, semboller, alt veya üst simge (subscript, superscript), Yunan harfleri veya diğer standart olmayan simge veya karakterler kullanılmamalıdır.

       22.Anabilim Dalı ve Bilim Dalı açılan listeden seçilir. Uygun seçenek bulunamazsa bu satırlar boş geçilebilir.

       23.Dizin terimleri, Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanında aranan tezlere, doğrudan erişimi sağlayan anahtar kelimelerin alfabetik listesidir.

       24.Önerilen dizin terimlerinin, dizin terimleri listesinde bulunmaması durumunda yazar tarafından önerilen anahtar kelimenin Türkçesi=İngilizcesi şeklinde bu alana yazılmalıdır.

       25.Tezin özeti biri Türkçe olmak üzere iki dilde ve 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.

   

                                                                   T.C

                                                    YÜKSEKÖĞRETİM KURULU

                                                       ULUSALTEZ MERKEZİ

                                      TEZ VERİ GİRİŞİ VE YAYIMLAMA İZİN FORMU

  Referans No

   

  Yazar Adı / Soyadı

   

  Uyruğu / T.C.Kimlik No

   

  Telefon

   

  e-Posta

   

  Tezin Dili

   

  Tezin Özgün Adı

  Türkçe Yazılacak

  Tezin Tercümesi

   

  İngilizcesi yazılacak

  Konu

  Tarih=History

  Üniversite

   

  Enstitü/Hastane

   

  Anabilim Dalı

   

  Bilim Dalı

   

  Tez Türü

   

  Yılı

   

  Sayfa

   

  Tez Danışmanları

   

  Dizin Terimleri

  Sistemde yoksa

  Önerilen Dizin Terimleri

  Evlilik=Marriage

                                                                                                                      Tarih :

                                                                                                                     İmza:

  2 adet Cd (pdf tezin adına referans no yazılacak)

   

  Kompakt Disklerin Hazırlanması:

  • Ulusal Tez Merkezinde erişime açılmak üzere gönderilecek tez tek bir pdf dosyası olarak hazırlanır. Hazırlanan pdf dosyalan tezin enstitü/fakülte tarafından onaylanan kopyası ile aynı olmalıdır. Sayfaların numaralandırılması, tezin ana metni içinde yer alan resim, şekil, grafik, tablo gibi öğelerin yerlerinin basılı tez ile özdeş olması yazar tarafından sağlanmalıdır.
  • Tezin tam metinini içeren dosya sıkıştırılmamış ve şifresiz olmalıdır. Ekleri ise (referans no RAR) sıkıştırılmış dosya olarak gönderilir.
  • Metin formatındaki veya çoğaltma (fotokopi) ile hazırlanmış olan tez ekleri tezin tam metninin bulunduğu pdf dosyası içinde yer almalıdır. Bunun için tarayıcı veya dijital fotokopi makineleri kullanılarak belgeler pdf formatma dönüştürülebilir.
  • Tezde resim, harita, bilgisayar programlar, görüntü veya ses kayıtları kullanılmış ise bu dosyalar sıkıştırma programı kullanılarak referans numarasıyla tek bir dosya haline getirilerek (referans no.RAR) CD’ ye kaydedilmelidir.

   

   Cd`nin Üzerine Cd Kalemi İle Cd`nin İçine 

   ÇAKÜ SBE

  Referans No

  Tezin Adı

  Öğrenci No

  Adı Soyadı

  Anabilim Dalı

   Pdf dosyaya Referans no yazılacak