• Mevzuat

  YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

  YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

  ÇAKÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (13 Ocak 2019)

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (13 Ocak 2019)

  SBE Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği(Eski)

  ÇAKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

  Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara Başvuru ve Kabul Yönergesi

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara Başvuru ve Kabul Yönergesi

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara Başvuru ve Kabul Yönergesi

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluslarası Öğrenci Adaylarının Lisasüstü Programlara Başvuru ve Kabul Yönergeri (18 Şubat 2021)

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara Başvuru ve Kabul Yönergesi

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluslarası Öğrenci Adaylarının Lisasüstü Programlara Başvuru ve Kabul Yönergeri (02 Temmuz  2021)

  SBE Tez Çalışması/Dönem Projesi Orijinallik Raporu Alınması Ve Kullanılması Uygulama Esasları

          Tez Çalışması/Dönem Projesi Orijinallik Raporu Alınması Ve Kullanılması Uygulama Esasları (06.07.2021)