• Koordinatörler

   

   

  ERASMUS KOORDİNATÖRLERİ

  Enstitü Koordinatörü

  Dr. Öğr. Üyesi Kasım BİNİCİ

  Bankacılık ve Finans Anabilim Dalı Koordinatörü

  Dr. Öğr. Üyesi Rıfat KARAKUŞ

  Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı Koordinatörü

  Dr. Öğr. Üyesi Kasım BİNİCİ

  Coğrafya Anabilim Dalı Koordinatörü

  Dr. Öğr. Üyesi Murat ATAOL

  Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Koordinatörü

  Dr. Öğr. Üyesi Adem ÇİLEK

  Felsefe Anabilim Dalı Koordinatörü

  Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YILDIRIM

  İktisat Anabilim Dalı Koordinatörü

  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sedat UĞUR

  İşletme Anabilim Dalı Koordinatörü

  Dr. Öğr. Üyesi Mercan HATİPOĞLU

  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi A.B.D. Koordinatörü

  Dr. Öğr. Üyesi Abdullah METİN

  Sosyoloji Anabilim Dalı Koordinatörü

  Doç. Dr. Zuhal Yonca ODABAŞ

  Tarih Anabilim Dalı Koordinatörü

  Dr. Öğr. Üyesi Güner DOĞAN

  Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Koordinatörü

  Dr. Öğr. Üyesi Fatih GÜZEL

  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Koordinatörü

  Doç. Dr. Mehmet Turgut BERBERCAN

  Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Koordinatörü

  Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ERHAN BULUT

  AKTS ve BOLOGNA KOORDİNATÖRLERİ

  Enstitü Koordinatörü

  Dr. Öğr. Üyesi Kasım BİNİCİ

  Bankacılık ve Finans Anabilim Dalı Koordinatörü

  Dr. Öğr. Üyesi Yusuf GÖR

  Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı Koordinatörü

  Dr. Öğr. Üyesi Kasım BİNİCİ

  Coğrafya Anabilim Dalı Koordinatörü

  Dr. Öğr. Üyesi Bekir GÖKMEN

  Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Koordinatörü

  Dr. Öğr. Üyesi Filiz BEZCİ BİRCAN

  Felsefe Anabilim Dalı Koordinatörü

  Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YILDIRIM

  İktisat Anabilim Dalı Koordinatörü

  Dr. Öğr. Üyesi Hülya ÜNLÜ

  İşletme Anabilim Dalı Koordinatörü

  Doç. Dr. Ela ÖZKAN CANBOLAT

  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi A.B.D. Koordinatörü

  Dr. Öğr. Gör. Çağlar EZİKOĞLU

  Sosyoloji Anabilim Dalı Koordinatörü

  Doç. Dr. Şahin DOĞAN

  Tarih Anabilim Dalı Koordinatörü

  Dr.Öğr. Üyesi Saim YÖRÜK

  Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Koordinatörü

  Dr. Öğr. Üyesi Cemil LİV

  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Koordinatörü

  Dr. Öğr. Üyesi Fatih DONA

  Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Koordinatörü

  Arş. Gör. Ayşegül BOSTAN

  FARABİ KOORDİNATÖRLERİ

  Enstitü Koordinatörü

  Dr. Öğr. Üyesi Kasım BİNİCİ

  Bankacılık ve Finans Anabilim Dalı Koordinatörü

  Doç. Dr. İbrahim BOZKURT

  Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı Koordinatörü

  Dr. Öğr. Üyesi Kasım BİNİCİ

  Coğrafya Anabilim Dalı Koordinatörü

  Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Murat KALE

  Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Koordinatörü

  Doç. Dr. Nuray ZAN

  Felsefe Anabilim Dalı Koordinatörü

  Dr. Öğr. Üyesi Ayşe KÖKÇÜ

  İktisat Anabilim Dalı Koordinatörü

  Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim GÜL

  İşletme Anabilim Dalı Koordinatörü

  Dr. Öğr. Üyesi Bilgehan TEKİN

  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi A.B.D. Koordinatörü

  Dr. Öğr. Üyesi Emine ÇELİKSOY

  Sosyoloji Anabilim Dalı Koordinatörü

  Doç. Dr. Kemal DİL

  Tarih Anabilim Dalı Koordinatörü

  Arş. Gör. Mehmet Şah ÖZCAN

  Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Koordinatörü

  Dr. Öğr. Üyesi Zeynep YÜKSEL

  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Koordinatörü

  Dr. Öğr. Üyesi Betül ÖZTOPRAK

  Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Koordinatörü

  Dr. Öğretim Üyesi İsmet SARIBAL

  MEVLANA KOORDİNATÖRLERİ

  Enstitü Koordinatörü

  Dr. Öğr. Üyesi Kasım BİNİCİ

  Bankacılık ve Finans Anabilim Dalı Koordinatörü

  Doç. Dr. Selim CENGİZ

  Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı Koordinatörü

  Dr. Öğr. Üyesi Buket CANDAN

  Coğrafya Anabilim Dalı Koordinatörü

  Dr. Öğr. Üyesi Neşe DUMAN

  Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Koordinatörü

  Doç. Dr. Nuray ZAN

  Felsefe Anabilim Dalı Koordinatörü

  Doç. Dr. İsmail HANOĞLU

  İktisat Anabilim Dalı Koordinatörü

  Dr. Öğr. Üyesi Sevilay SARICA

  İşletme Anabilim Dalı Koordinatörü

  Dr. Öğr. Üyesi Esra ERENLER TEKMEN

  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi A.B.D. Koordinatörü

  Dr. Öğr. Üyesi İsmet AKBAŞ

  Sosyoloji Anabilim Dalı Koordinatörü

  Dr. Öğr. Üyesi Hakkı KALAYCI

  Tarih Anabilim Dalı Koordinatörü

  Dr. Öğr. Üyesi İbrahim ONAY

  Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Koordinatörü

  Dr. Öğr. Üyesi Hikmetullah ERTAŞ

  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Koordinatörü

  Dr. Öğr. Üyesi İbrahim AKYOL

  Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Koordinatörü

  Dr. Öğr. Üyesi Ali Samir MERDAN