• KAYIT SİLME İŞLEMLERİ VE İLİŞİK KESME İLE İLGİLİ HUSUSLAR

  KAYIT SİLME İŞLEMLERİ

  Kayıt silme işlemi iki durumda gerçekleşmektedir.

  1. Çankırı Karatekin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine göre; yerleştiği programın azami süresi içinde eğitimini tamamlayamayan veya bu Yönetmelikte belirtilen koşulları yerine getirmeyen öğrencilerin enstitü tarafından ilişikleri kesilir.
  2. Öğrencinin kendi isteği ile kaydı silinebilir.

  Takip Edilmesi Gereken Adımlar;

  Birinci maddeye göre kayıt silme;

  1. Enstitü her dönem sonu itibarıyla öğrencilerin durumlarını kontrol eder.
  2. Yerleştiği programın azami süresini aşan veya azami süreler içerisinde ilgili yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen/getiremeyen öğrencilerin kaydı silinir.

  İkinci maddeye göre kayıt silme;

  1. Enstitü Web sayfasında bulunan İlişik Kesme Formu doldurulur ve ilgili birimlere imzalattırılır. (Dilekçeyi ve Öğrenci kimlik kartını Enstitüye teslim edilir).
  2. Enstitü Yönetim Kurulunda görüşülüp onaylandıktan sonra sistemden silinecektir.

   

  İLİŞİK KESİLECEK DURUMLAR