• FORMLAR

  GENEL FORMLAR

  *Bilim Sınavı Değerlendirme Formu

  *Bilimsel Hazırlık Formu

  *Kayıp Kimlik Belgesi Başvuru Dilekçesi

  *Not Bildirim/Düzeltme Formu

  *Not Onay Kaldırma İstek Formu

  *Sınav Evrakı Teslim Tutanağı

  *Seminer Değerlendirme Tutanağı

  *Yatay Geçiş Başvuru Formu

  *Yabancı Uyruklu Başvuru Formu APPLICATION FORM FOR FOREING STUDENTS 

  *Yolluk Bildirim Dilekçesi

  *100/2000 YÖK Doktora Bursu Bildirim Dilekçesi

     

  TEZ YAZIM KLAVUZU
  *Dipnotlu Kaynak Gösterme Sistemi

  *Metin İçi Kaynak Gösterme Sistemi 

   

  YÜKSEK LİSANS FORMLARI

  • TEZSİZ YÜKSEK LİSANS FORMLARI

    1-Dönem Projesi Savunması Yol Haritası

    2-Dönem Projesi Formu

    3-Dönem Projesi Teslim Süreci Başlatma Formu  

    4-Dönem Projesi Kişisel Rapor Formu

    5-Dönem Projesi Değerlendirme Formu

    6-Katılımcı Listesi

    7-Dönem Projesi Adı Değişiklik Formu

    8-Dönem Projesi Kabul ve Onay Sayfası Örneği

    9-Dönem Projesi Teslim Tutanağı

   

  • TEZLİ YÜKSEK LİSANS FORMLARI

    1-Tez Savunması Yol Haritası

    2-Tezin Adı/Danışmanı Öneri Formu 

    3-Tez Konusu Değişikliği Formu

    4-Tez Teslim Süreci Başlatma Formu

    5-Tez Savunma Jürisi Öneri Formu  

    6-Jüri Üyelerine Tez Teslim Formu

    7-Jüri Üyesi Kişisel Rapor Formu

    8-Tez Savunma Sınav Tutanağı Formu  

    9-Katılımcı Listesi

    10-Tez Kabul ve Onay Sayfası Örneği (Değişiklik varsa Tezin Yeni Adı)

    11-Tez Teslim Tutanağı

   

  DOKTORA FORMLARI

    1-Doktota Yeterlik Sınav Başvuru ve Jüri Öneri Formu

    2-Doktora Yeterlik Sınav Jüri Tutanağı Formu 

    3-Doktora Tez Öneri Formu 

    4-Doktora Tez Adı/Konusu Değişikliği Formu

    5-Doktora Tez İzleme Komitesi Değerlendirme Formu ve Öğrencinin Sunacağı Rapor

    6-Doktora Tez Teslim Süreci Başlatma Formu

    7-Doktora Tez Savunma Jürisi Öneri Formu

    8-Doktora Tez Savunma Sınav Tutanağı Formu 

    9-Doktora Jüri Üyesi Kişisel Rapor Formu

    10-Katılımcı Listesi

    11-Doktora Tez Kabul ve Onay Sayfası Örneği

    12-Doktora Tez Teslim Tutanağı 

   

  EK DERS FORMLARI

  *Öğrenci,Tez,Proje ve Danışmanlıklar Formu