• FORMLAR

  TEZ YAZIM KLAVUZU

  *Metin İçi Kaynak Gösterme Sistemi (Son güncelleme: 9 Temmuz 2020)

  *İSNAD2 Kaynak Gösterme Yöntemi

  *Dipnotlu Kaynak Gösterme Sistemi (Biçimsel düzen için lütfen bir yukarıdaki dokümana bakınız.)

  *Arapça Tez Yazım Kılavuzu

  *Tez Yazım Şablonu (Türkçe) (Arabic) (Şablonu kullanarak biçimsel kısım ile çok uğarşmadan yazım kılavuzuna göre tezinizi yazabilirsiniz.)

  *Tez Yazım Kontrol Listesi (Tezinizi Enstitüye teslim etmeden önce kontrol listesini kullanarak biçimsel açıdan gözden geçirebilirsiniz.)

  GENEL FORMLAR

  1-Bilim Sınavı Değerlendirme Formu (G-FORM-1)

  2-Kayıp Kimlik Belgesi Başvuru Dilekçesi (G-FORM-2)

  3-Not Onay Kaldırma İstek Formu (G-FORM-3)

  4-Seminer Değerlendirme Tutanağı (G-FORM-4)

  5-Yatay Geçiş Başvuru Formu (G-FORM-5)

  6-İlişik Kesme Formu (Mezuniyet) (G-FORM-6)

  7-İlişik Kesme Formu (Kendi İsteği) (G-FORM-7)

  8-Kayıt Dondurma Talep Dilekçesi (G-FORM-8)

  9-Ek Süre İstek Formu (Ek Süre)

  YÜKSEK LİSANS FORMLARI

  • TEZLİ YÜKSEK LİSANS FORMLARI

   * Tez Savunma Yol Haritası 

    1-Tezin Adı/Danışmanı Öneri Formu (YL-FORM-1 Türkçe ) (YL-FORM-1 Arabic) 

    2-Tez Adı Değişikliği Formu

    3-Tez Teslim Süreci Başlatma Formu (YL-FORM-3)

    4-Tez Savunma Jürisi Öneri Formu  (YL-FORM-4)

    5-Jüri Üyelerine Tez Teslim Formu (YL-FORM-5)

    6-Jüri Üyesi Kişisel Rapor Formu (YL-FORM-6)

    7-Tez Savunma Sınav Tutanağı Formu (YL-FORM-7

    8-Katılımcı Listesi (YL-FORM-8)

    9-Tez Kabul ve Onay Sayfası Örneği (YL-FORM-9 Değişiklik varsa Tezin Yeni Adı mutlaka yazılmalıdır.)

    10-Tez Teslim Tutanağı

  • TEZSİZ YÜKSEK LİSANS FORMLARI

    1-Dönem Projesi Savunması Yol Haritası

    2-Dönem Projesi Formu

    3-Dönem Projesi Teslim Süreci Başlatma Formu

    5-Dönem Projesi Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu   

    6-Dönem Projesi Kişisel Rapor Formu

    7-Dönem Projesi Değerlendirme Formu

    8-Katılımcı Listesi

    9-Dönem Projesi Adı Değişiklik Formu

    10-Dönem Projesi Kabul ve Onay Sayfası Örneği

    11-Dönem Projesi Teslim Tutanağı

   

  DOKTORA FORMLARI

    1-Doktota Yeterlik Sınav Başvuru ve Jüri Öneri Formu

    2-Doktora Yeterlik Sınav Jüri Tutanağı Formu 

    3-Doktora Tez Öneri Formu 

    4-Doktora Tez İzleme Komitesi Değerlendirme Formu ve Öğrencinin Sunacağı Rapor

    6-Doktora Tez Teslim Süreci Başlatma Formu

    7-Doktora Tez Savunma Jürisi Öneri Formu

    8-Doktora Tez Savunma Sınav Tutanağı Formu 

    9-Doktora Jüri Üyesi Kişisel Rapor Formu

    10-Katılımcı Listesi

    11-Doktora Tez Kabul ve Onay Sayfası Örneği

    12-Doktora Tez Teslim Tutanağı 

   

  EK DERS FORMLARI

  *Öğrenci,Tez,Proje ve Danışmanlıklar Formu