• ENSTİTÜMÜZ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURMAK İÇİN YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ İKAMET İZNİ ALARAK ÜLKEMİZDE İKAMET EDENLERİN PARMAK İZİ ALIMI İÇİN İLİMİZ GÖÇ İDARESİNE BAŞVURULARI HK.

              Öğrenci ikamet izni başvurularının alınması sürecine ilişkin üniversiteler ile İl Göç İdaresi Müdürlükleri arasında işbirliği kurulmasına ilişkin imzalanan bu protokolün uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği 2017/8 sayılı genelge kapsamında, 6458 sayılı Kanunun "Davete Uyma Yükümlülüğü" başlıklı 97 nci maddesinde düzenlenen "Yabancılar......bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili işlemlerin bildirimi nedeniyle ilgili valiliğe veya Genel Müdürlüğe davet edilebilirler." hükmü gereğince ilimizde öğrenci ikamet izni ile ikamet eden yabancıların parmak izlerinin alınabilmesi için Bu doğrultuda Enstitümüz Lisansüstü Programlara kayıtlı öğrenci ikamet izni sahibi yabancıların İlimiz İl Göç İdaresi Müdürlüğüne parmak izi için girtmesi gerekmekterdir. Öğrenci ikamet izni ile Enstitümüz Lisansüstü Programlara kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrencilerimze duyurulur.