• Enstitü Yönetim Kurulu

   

  MÜDÜR

  Dr.Öğr.Üyesi Erol KARCI

   

  MÜDÜR YARDIMCILARI

  Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YILDIRIM            Dr. Öğr. Üyesi Kasım BİNİCİ

   

  ÜYELER

                 Prof. Dr. İsmet ÜZEN                               Doç. Dr. Emre Şahin DÖLARSLAN