• Enstitü Yönetim Kurulu

   

  MÜDÜR

  Doç. Dr. Yüksel ÖZGEN

   

  MÜDÜR YARDIMCILARI

  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sedat UĞUR            Dr. Öğr. Üyesi Burak KESKİN

   

  ÜYELER

                 Prof. Dr. İsmet ÜZEN                               Doç. Dr. Emre Şahin DÖLARSLAN