• Enstitü Kurulu

  Doç. Dr. Yüksel ÖZGEN (Enstitü Müdür V.)

  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sedat UĞUR (Enstitü Müdür Yardımcısı)

  Dr. Öğr. Üyesi Burak KESKİN (Enstitü Müdür Yardımcısı)

  Prof. Dr.  Ahmet Kibar ÇETİN (İktisat Anabilim Dalı Başkan V.)

  Prof. Dr. Osman GÜMÜŞÇÜ (Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Başkanı)

  Dr. Öğr. Üyesi Barış ÖZTUNA (Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı Başkanı)

  Doç. Dr. Emre Şahin DÖLARSLAN (İşletme Anabilim Dalı Başkan V.)

  Doç. Dr. Gürbüz ÖZDEMİR (Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı )

  Prof. Dr. Osman GÜMÜŞÇÜ (Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Başkanı)

  Dr. Öğr. Üyesi Aydın BERAHA (Uluslararası Ticaret Anabilim Dalı Başkanı)

  Prof. Dr. Osman GÜMÜŞÇÜ (Bankacılık ve Finans Anabilim Dalı Başkanı V.)

  Prof. Dr. Osman GÜMÜŞÇÜ (Coğrafya Anabilim Dalı Başkanı)

  Prof. Dr. İlhan YILDIZ (Felsefe Anabilim Dalı Başkanı)

  Prof. Dr. Yeşim YASAK (Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı)

  Prof. Dr. Coşkun POLAT (Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı Başkan V.)

  Prof. Dr. Hasan COŞKUN (Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Başkan V.)

  Doç. Dr. Ahmet ÖZCAN(Tarih Anabilim Dalı Başkanı)

  Doç. Dr. Abdulselam ARVAS (Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkan V.)

  Prof. Dr. Tevfik ERKAL(Batı Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Başkanı)

  Doç. Dr. Zuhal Yonca ODABAŞ (Sosyoloji Anabilim Dalı Başkan V.)

  Dr. Öğr. Üyesi Nursel ASLANTÜRK (Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı)

  Öğr. Gör. Gürkan DAĞBAŞI (Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Başkan V.)