• Enstitü Disiplin Kurulu

   

  MÜDÜR

  Dr. Öğr. Üyesi Erol KARCI

   

  MÜDÜR YARDIMCILARI

   

   Dr. Öğr. Üyesi  Mustafa YILDIRIM              Dr. Öğr. Üyesi  Kasım BİNİCİ

   

  ÜYELER

                     Prof. Dr. İsmet ÜZEN                                  Doç. Dr. Emre Şahin DÖLARSLAN