• ÇAKÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (13 Ocak 2019)