• 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi Erasmus Öğrenim Hareketliliği İlanı

         2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuruları 27 O c a k - 1 4 Ş u b a t 2 0 2 0 t a r i h l e r i a r a s ı n d a Ü n i v e r s i t e m i z Ö ğ r e n c i B i l g i S i s t e m i https://ubis.karatekin.edu.tr/ (UBİS) üzerinden alınacaktır.

    ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 2020–2021 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU