• 2019-2020 EĞT.-ÖĞR. YILI GÜZ YARIYILINDA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ ALIMI İÇİN YAPILAN BİLİM SINAVI SONUCUNA GÖRE KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLER

  ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

  .

    KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

  1. Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi,
  2. Transkript/Not Döküm Belgesi, (Transkript’te mezuniyet tarihinin bulunması zorunludur) (Diploma eki transkript yerine geçmez.)
  3. Son altı ayda çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf,
  4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
  5. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesinin aslı (Askerlik Şubesi Başkanlığından veya E-Devletten son 1 ay içerisinde alınmış). Askerliğini yapmış olanlar için terhis belgesinin aslı,
  6. ALES Sonuç Belgesi.
  7. Varsa Yabancı Dil (YDS, YÖK Dil, Üniversiteler Arası Eş Değer Kabul Edilen Sınavlar) Sonuç Belgesi.
  8. Yüksek Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Doktora Adayları için).
  9. Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Doktora Adayları için).

         EVRAKLARIN ASILLARININ YANINDA BİRER ADET FOTOKOPİSİNİN GETİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR. KESİNLİKLE ENSTİTÜMÜZCE FOTOKOPİ ÇEKİMİ YAPILMAYACAKTIR.

         Kesin kayıt hakkı kazanan adayların şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Kesin kayıt esnasında yukarıdaki belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde kayıt hakkını kaybedeceklerdir.

  Diğer Konular:

  1. Başarılı olmasına rağmen Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından ilan edilen tarihlerde kayıt yaptırmayan öğrencilerin yerine sırasıyla yedek adaylara kayıt hakkı tanınacaktır.
  2. Başvuruda internet üzerinden (karatekin.edu.tr) yüklenilen belgeler kesin kayıt esnasında adaydan istenecektir. Kesin kayıtta; ön kayıt esnasında asıllarının ibraz edilmesi zorunlu olup, bu belgeleri ibraz edemeyenlerin veya farklı bir belge ibraz edenlerin kesin kayıt hakkını kaybetmiş olurlar.
  3. Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya giriş sınavlarında sahtecilik yaptığı belirlenen adayların kayıt işlemleri iptal edilir ve gerekli kanuni işlemler yapılır.
  4. Kesin kayıtta eksik belge ile kesin kayıt yapılmaz. Kayıtlarda istenen belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti veya mezun olduğu Yükseköğretim Kurumu tarafından onaylı örneği kabul edilir.
  5. Tezli Yüksek lisans programlarına bir programdan fazla kayıt yaptırılamaz. Aynı dönem başka bir lisansüstü programda kaydı olan öğrenci kayıt hakkını kaybeder. (Tezsiz programlar hariç.)
  6. Enstitümüz 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı kontenjanları ve başvuru şartlarında yer almayan diğer hususlar Çankırı Karatekin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde yer alan hükümler çerçevesinde değerlendirecektir.

                                           KESİN KAYIT YAPTIRACAK ADAYLARIN, İLK OLARAK EVRAKLARININ KONYROLÜ İÇİN GELECEĞİ YER

                                        MAVİ SALON                                                                                                                                                                                                            (İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BİNASI ZEMİN KAT)

         KIRMIZI SALON                                                                                                                                                                                                                                              (İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BİNASI ZEMİN KAT)

  Bankacılık ve Finans Tezli Yüksek Lisans Programı,

  İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı,

  İşletme Tezli, Tezsiz (II.Öğretim) Yüksek Lisans Programı,

  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı,

  Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı

  Bilgi ve Belge Yönetimi Doktora ve Tezli Yüksek Lisans Programı,

  Coğrafya Doktora ve Tezli Yüksek Lisans Programı,

  Eğitim Programları ve Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı,

  Felsefe Doktora ve Tezli Yüksek Lisans Programı,

  Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı,

  Tarih Doktora ve Tezli Yüksek Lisans Programı,

  Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı

  Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı

  Burada evrakları kontrol edilen adayların kayıtları Enstitümüz öğrenci işlerinde yapılacaktır.

   

                      SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2019-2020 EĞT.-ÖĞR. YILI GÜZ YARIYILI TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMI

                                                                                           KESİN KAYIT VE KAYIT YENİLEME TAKVİMİ 

  26-27 AĞUSTOS 2019

  BİLİM SINAVI VE GENEL DEĞERLENDİRME SONUCUNA GÖRE KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN TÜM ASIL ADAYLARIN KESİN KAYIT İŞLEMLERİNİN YAPILMASI (Bu işlemi belirtilen tarihler arasında gerçekleştirmeyen adaylar kesin kayıt haklarını kaybetmiş sayılır.)

  02 EYLÜL 2019

  YEDEK KAYIT İLANI

  03 EYLÜL 2019

  YEDEK KAYITLARIN YAPILMASI

  16-19 EYLÜL 2019

  KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEMELERİ VE DERS KAYITLARI (Yeni öğrenciler dâhil tüm öğrenciler UBİS sayfası üzerinden gerçekleştireceklerdir.)

  16-22 EYLÜL 2019

  DANIŞMAN ONAYI

  23 EYLÜL 2019

  DERSLERİN BAŞLAMASI

   

  ENSTİTÜ ADRES VE TELEFON BİLGİLERİ

  ADRES     : Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Binası Zemin Kat Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ÇANKIRI

  Tel           : 0 (376) 218 95 52

  Web         : (www.sbe.karatekin.edu.tr)

                                           BİLİM SINAVI SONUÇLARI

  Bankacılık ve Finans A.B.D. Tezli Yüksek Lisans Programı bilim sınavı sonuçları için tıklayınız.

  Bilgi ve Belge Yönetimi A.B.D. Doktora Programı bilim sınavı sonuçları için tıklayınız.

  Bilgi ve Belge Yönetimi A.B.D. Tezli Yüksek Lisans Programı bilim sınavı sonuçları için tıklayınız.

  Coğrafya A.B.D. Doktora Programı bilim sınavı sonuçları için tıklayınız.

  Coğrafya A.B.D. Tezli Yüksek Lisans Programı bilim sınavı sonuçları için tıklayınız.

  Eğitim Programları ve Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı bilim sınavı sonuçları için tıklayınız.

  Felsefe A.B.D. Doktora Programı bilim sınavı sonuçları için tıklayınız. 

  Felsefe A.B.D. Tezli Yüksek Lisans Programı bilim sınavı sonuçları için tıklayınız. 

  İktisat A.B.D. Doktora Programı bilim sınavı sonuçları için tıklayınız.

  İktisat A.B.D. Tezli Yüksek Lisans Programı bilim sınavı sonuçları için tıklayınız.

  İşletme A.B.D. Tezli Yüksek Lisans Programı bilim sınavı sonuçları için tıklayınız.

  İşletme A.B.D. Tezsiz Yüksek Lisans Programı (II.Öğretim) bilim sınavı sonuçları için tıklayınız.

  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi A.B.D. Tezli Yüksek Lisans Programı bilim sınavı sonuçları için tıklayınız.

  Sosyoloji A.B.D. Tezli Yüksek Lisans Programı bilim sınavı sonuçları için tıklayınız.

  Tarih A.B.D. Doktora Programı bilim sınavı sonuçları için tıklayınız.

  Tarih A.B.D. Tezli Yüksek Lisans Programı bilim sınavı sonuçları için tıklayınız.

  Temel İslam Bilimleri A.B.D. Tezli Yüksek Lisans Programı bilim sınavı sonuçları için tıklayınız.

  Türk Dili ve Edebiyatı A.B.D. Tezli Yüksek Lisans Programı bilim sınavı sonuçları için tıklayınız.

  Uluslararası İlişkiler A.B.D. Tezli Yüksek Lisans Programı bilim sınavı sonuçları için tıklayınız.