• 2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN YABANCI UYRUKLU OĞRENCİ İLANI

  TÜRKİYE CUMHURUİYETİ

  ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

  2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

  KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER VE KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER

   

   

  Kesin kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu öğrenci listesini görmek için tıklayınız.

   

  KESİN KAYIT TARİHLERİ

  04.09.2019 – 30.09.2019 tarihleri arasında Sosyal Bilimler Enstitüsünde şahsen yapılacaktır.

  Adres: Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Binası Zemin Kat Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 18200 Çankırı

   

  Kesin Kayıtta Aslı veya Onaylı Sureti İstenecek Belgeler:            

  1. Kesin Kayıt Başvuru Formu
  2. Diploma ya da mezuniyet belgesi (aslı), (Tercüme Edilmiş)
  3. Transkript belgesi (aslı), (Tercüme Edilmiş)
  4. Varsa Türkçe dil yeterliliğini (en az C1 seviyesinde) gösteren, aday öğrencinin durumuna uygun olan belgelerden birinin aslı veya onaylı örneği,
  5. Dış temsilciliklerden alınacak öğrenim vizesinin aslı veya noter tasdikli sureti,
  6. Pasaportun onaylı sureti, Vize
  7. Öğrenim amaçlı ikamet tezkeresi,
  8. Bir adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş),
  9. Harç ve öğrenim ücretinin ödendiğine dair belge
  10. Denklik Belgesi
  11. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından verilen “Okul Tanıma” yazısı,

   

                 Kesin kayıt yaptıran öğrencilere istemeleri halinde yetkili merciilere sunulmak üzere kayıtlı bulunduğu anabilim dalı ve disiplinini (bilim dalı) içeren öğrenci belgesi düzenlenebilir.

   

  Yüksek lisans için lisans transkripti, doktora için yüksek lisans transkripti

   

  TÜRKÇE YETERLİK SINAV TARİHİ, SAATİ VE YERİ

  16.09.2019 tarihinde Uluyazı Yerleşkesi Merkezi Derslikler Binasında (A Blok) yapılacaktır.(Sınav, eğitim dili Türkçe olan anabilim dallarına başvuran öğrenciler için uygulanacaktır).

   

  DİĞER HUSUSLAR

  1. Eğitim dili Türkçe olan lisansüstü programlara başvuran adayların (Türkiye’de Türkçe eğitim yapan bir üniversiteden mezun olan adaylar hariç), Çankırı Karatekin Üniversitesi Dil Eğitim Merkezi veya Üniversitemizce tanınan bir TÖMER tarafından verilen C1 (70/100) düzeyinde belgeyi almış olmalıdırlar. Türkçe Yeterlik Belgesinin geçerlilik süresi 3 (üç) yıldır. Bu belgeye sahip olmayan adaylar Üniversitemizin yapacağı Türkçe sınavına tabi tutulurlar. Bu sınavda başarılı olamayan öğrenci, en fazla iki yarıyıl Üniversitemiz Dil Eğitim Merkezi tarafından Türkçe kursuna alınır. Bu süre sonunda da başarılı olamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
  2. İngilizce eğitim yapan programlara başvuran yabancı uyruklu adayların İngilizce dilinde YDS (65), eYDS(65), YÖKDİL(65) veya eşdeğeri olan sınavlardan TOEFL IBT (78), PTE Akademik (67), CPE (C), CAE (B) yeterli puanları almış olmaları gerekir. Yeterli puanı olmayan adayların, Üniversitemizin yapacağı İngilizce yeterlik sınavından 65 veya üzeri puan almaları gerekir. YDS, eYDS ve YÖKDİL puan türlerinde İngilizce Yeterlik Belgesi için geçerlilik süresi 5 (beş) yıldır. TOEFL IBT, PTE Akademik, CPE, CAE puan türlerinde ise geçerlilik süresi 3 (üç) yıldır. İngilizce için yeterli puanı sağlayamayan adaylar hazırlık sınıfına kayıt yaptırırlar. Bu adaylara en çok 2 dönem süre tanınır. Lisans öğrenimlerini, İngilizce eğitim veren bir bölümde tamamlayanlarda bu şart aranmaz.

   

  Öğrenim Ücreti ve Mali Hükümler

  (1) Uluslararası öğrencilerin ödeyecekleri öğrenim ücretleri, Bakanlar kurulu tarafından her yıl Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren, “Yüksek Öğretim kurumlarında Cari 5 Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar” gereğince EYK teklifi ile Çankırı Karatekin Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve belirtilen usule uygun olarak ödenir.

  (2) İkili anlaşmalarla muaf tutulmadığı hallerde öğrenci, Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen öğrenim ücretlerini ödemekle yükümlüdür. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinden veya kendi Hükümetinden burslu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile üniversitemiz tarafından burslu sayılan öğrenciler katkı payı ödemekle yükümlü değildir. Bunların öğrenim ücreti yabancı uyruklu öğrencilerin ilgili kurumları tarafından karşılanır.

   

  (3) Katkı payı/öğrenim ücreti kayıt döneminde ödenir.

  (4) Öğrenim ücreti iki eşit payda ödenebilir. Bu durumda, birinci pay kesin kayıt döneminde, ikinci payda ilk kayıt döneminin bitiminden önce yapılır.

   

  İLETİŞİM

  Adres: Adres : Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Binası Zemin Kat Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 18200 Çankırı

  Telefon: 0 (376) 218 95 52

  Faks: 0 (376) 218 95 53