• 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ ALIMI İLANI !

  ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

                   2018-2019 Akademik Yılı Bahar Yarıyılında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı ilgili Anabilim Dallarının Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır. Programlara ilişkin kontenjanlar, müracaat şartları ve müracaat takvimi aşağıda belirtilmiştir.

   

  YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI KONTENJANLAR VE ŞARTLARI

             ABD/Program Adı

         Kontenjan

                                       Özel Şartlar

  ALES Puan Türü

  Bilgi ve Belge Yönetimi                  Tezli Yüksek Lisans Programı

                 6

  1-Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinden lisans mezunu olmak.

  2- Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde geçen yüksek lisans programına başvuru koşullarını taşıyor olmak.

  Eşit Ağırlık/En Az                55,00

  Bilgi ve Belge Yönetimi            Doktora Programı

                 6

  1-Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinden Yüksek lisans mezunu olmak.

  2- Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde geçen doktora programına başvuru koşullarını taşıyor olmak.

  Eşit Ağırlık/En Az                55,00

  Coğrafya Tezli Yüksek Lisans Programı

                 10

  1-Lisans mezunu olmak.

  2-Alan dışından gelen öğrencilere bilimsel hazırlık verilecektir.

  3- Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün Yüksek lisans öğrenci alımında belirlediği şartları taşıyor olmak.

  Eşit Ağırlık-Sözel/           En Az 55,00

  Coğrafya Doktora Programı

                 5

  1-Coğrafya Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Diplomasına sahip olmak.

  2- Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde geçen doktora programına başvuru koşullarını taşıyor olmak.

  Eşit Ağırlık-Sözel/            En Az 55,00

  Felsefe Tezli Yüksek Lisans Programı

                15

  1-Felsefe Bölümü veya dört yıllık fakülte mezunu olmak.

  2-Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde geçen yüksek lisans programına başvuru koşullarını taşıyor olmak

  Eşit Ağırlık-Sözel/            En Az 55,00

  Tarih Doktora Programı

                 5

  1- Yüksek Lisans mezunu olmak.

  2- Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde geçen doktora programına başvuru koşullarını taşıyor olmak.

  Sözel-Eşit Ağırlık/          En Az 65,00

  Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

             Alan İçi

  1-Sosyoloji Bölümü lisans mezunu olmak.

  2-Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde geçen yüksek lisans programına başvuru koşullarını taşıyor olmak.

  Eşit Ağırlık/ En Az              55,00

                 5

           Alan Dışı

  1- Lisans mezunu olmak.

  2-Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde geçen yüksek lisans programına başvuru koşullarını taşıyor olmak.

  Not: Alan Dışından Gelen Öğrencilere Bilimsel Hazırlık Verilecektir

  Eşit Ağırlık/ En Az             55,00

                 3

  NOT: Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilere Enstitümüz Lisansüstü Yönetmeliğine göre ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı bilimsel hazırlık programı uygulayabilir.

   

  Tezli Yüksek Lisans Programı için Başvuru Şartları ve Gerekli Belgeler:

  1. Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi, Transkript/Not Döküm Belgesi, Varsa Yabancı Dil Sonuç Belgesi(PDF), son altı ayda çekilmiş fotoğraf(JPEG) taratılarak sisteme yüklenecektir. (Yüklenecek fotoğraflar öğrenci bilgi sisteminde kullanılacağından vesikalık fotoğrafları yüklenecektir.)

   (Yüklenecek evraklar tarayıcı üzerinden En fazla 5 Mb olarak sisteme yüklenmelidir. Daha fazlasını sistem kabul etmemektedir.)

  2.Notlar YÖKSİS veri sisteminden çekilecek ve ona göre değerlendirilecektir. YÖKSİS kaydı olmayanlar mezun oldukları üniversitelerinden YÖKSİS bilgi sistemine kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Değerlendirmeler 100’lük sisteme göre yapılacağından 4’lük notu olan adayların, YÖK’ün 100’lük sistemdeki not karşılığına göre değerlendirilmesi yapılacaktır.   

  3.ALES Sonucu ÖSYM’den çekilecektir. ALES puanı programın kabul türünde en az 55 puan ve son 5 (beş) yıl içinde alınmış olması gerekir.

  1. Başvurunun tamamlanması için Enstitü onayının yapılması şarttır. Adayların (Ön Kayıt) başvuru bilgileri Enstitü tarafından kontrol edilecek ve yüklenen evrakı eksiksiz olan başvuruların sistem üzerinden Enstitü onayı yapılacaktır. Adaylara Enstitü onayı mesajı gelecektir. Enstitü onayı gelen öğrenciler mutlaka sistemi tekrar kontrol ederek onaylanan bilgilerinin doğruluğunu Ön kayıt müracaat formundan Diploma Notunu, Ales Puanı, varsa Yabancı Dil notunu kontrol etmelidir. Öğrenciler TC kimlik (NÜFÜS CÜZDANI) numarasını gösteren kimlik belgesi ile mülakata gelmelidirler. Mülakat Listesi açıklandıktan sonra Değerlendirmede Enstitü onayı verilen bilgiler dikkate alınacaktır.    Mülakata çağırılacak öğrenciler Enstitü web sayfasında ilan edilecektir.
  2. Sisteme yüklenen belgelerin onaylı ve tamamen okunabilir olması gerekmektedir. Aksi takdirde başvuru işlemi geçersiz sayılacaktır.

  Doktora Programı için Başvuru Şartları ve Gerekli Belgeler:

  1.Yüksek Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi, Transkript/Not Döküm Belgesi, Yabancı Dil Sonuç Belgesi(PDF), son altı ayda çekilmiş fotoğraf(JPEG) taratılarak sisteme yüklenecektir. (Yüklenecek fotoğraflar öğrenci bilgi sisteminde kullanılacağından vesikalık fotoğrafların yüklenmesi daha uygundur.)

   (Yüklenecek evraklar tarayıcı üzerinden En fazla 5 Mb olarak sisteme yüklenmelidir.)

  2.Yüksek Lisans Mezuniyet not ortalamasının 100 tam not üzerinden en az 75 olması gerekir.

  3.Yabancı Dil Sonuç Belgesi: Adayların YDS’den 100 üzerinden en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği belirlenen sınavların birinden başarılı olması gerekir.

  4.Tezli Yüksek Lisans programından mezun olmak. Yüksek lisans diploma veya transkriptinde “Tezli” programdan mezuniyetine ilişkin bilgi yer almayan adayların mezun oldukları yükseköğretim kurumlarından alacakları resmi bir yazı ile bu durumu belgelemeleri şarttır. 06.02.2013 tarihinden önce Tezsiz Yüksek Lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler tezsiz yüksek lisans programında kayıtlı oldukları tarihleri belgelemeleri şartı ile doktora programına başvurabilir.

  5.Notlar YÖKSİS veri sisteminden çekilecek ve ona göre değerlendirilecektir. YÖKSİS kaydı olmayanlar mezun oldukları üniversitelerinden YÖKSİS bilgi sistemine kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Değerlendirmeler 100’lük sisteme göre yapılacağından 4’lük notu olan adayların, YÖK’ün 100’lük sistemdeki not karşılığına göre değerlendirilmesi yapılacaktır.  

  6.ALES Sonucu ÖSYM’den çekilecektir. ALES puanı programın kabul türünde en az 55 puan ve son 5 (beş) yıl içinde alınmış olması gerekir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlayan ve yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek aynı alanda doktora programına başvuran adaylarda ALES puanı koşulu aranmaz.

  1. Başvurunun tamamlanması için Enstitü onayının yapılması şarttır. Adayların (Ön Kayıt) başvuru bilgileri Enstitü tarafından kontrol edilecek ve yüklenen evrakı eksiksiz olan başvuruların sistem üzerinden Enstitü onayı yapılacaktır. Adaylara Enstitü onayı mesajı gelecektir. Enstitü onayı gelen öğrenciler mutlaka sistemi tekrar kontrol ederek onaylanan bilgilerinin doğruluğunu Ön kayıt müracaat formundan Diploma Notunu, Ales Notunu, Yabancı Dil notunu kontrol etmelidir. Öğrenciler Tc kimlik (NÜFÜS CÜZDANI) numarasını gösteren kimlik belgesi ile mülakata gelmelidirler. Mülakat Listesi açıklandıktan sonra Değerlendirmede Enstitü onayı verilen bilgiler dikkate alınacaktır.    Mülakata çağırılacak öğrenciler Enstitü web sayfasında ilan edilecektir.
  2. Sisteme yüklenen belgelerin onaylı ve tamamen okunabilir olması gerekmektedir. Aksi takdirde başvuru işlemi geçersiz sayılacaktır

   

   BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR. POSTA, KARGO VEYA ELDEN YAPILAN BAŞVURULAR KESİNLİKLE DEĞERLENDİRİLMEYECEKTİR.

   

  Diğer Konular:

   

  1.Önkayıtta Alan içi ve Alan dışı öğrenci alan alan programlar için ilgili alan mutlaka işaretlenmelidir.

  2.Bir öğrenci en fazla iki programa başvurabilir.(mülakat tarih ve saati çakışmayan için)

  3.İki programın mülakatını kazanan adaylar bir bölümü seçmek zorundadır.

  4.Öğrenciler yayınlanan mülakat listesinde ismini kontrol etmeli mülakata ona göre gelmelidir.

   

  DEĞERLENDİRME

  Tezli Yüksek Lisans: Başarı notunun hesaplanması; ALES puanının %50’si, Lisans mezuniyet notunun (100’lük sisteme dönüştürüldükten sonra) %10’u, Yabancı Dil puanının %10’u ve Mülakat Sınavı notunun %30’u alınarak yapılır. Başarı notu en az 55 puan ve üzeri olanlar değerlendirmeye alınır. Başarı puanlarının eşit olması halinde sırası ile ALES puanı, yabancı dil puanı, lisans mezuniyet notu ve Mülakat sınavı notu yüksek olan adaya öncelik tanınır. Kontenjan sayısının %20’si kadar yedek aday belirlenir. Mülakat Sınavına katılmayan adaylar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

   

  Doktora:  Başarı notunun hesaplanması; ALES puanının %50’si, Yüksek Lisans mezuniyet notunun (100’lük sisteme dönüştürüldükten sonra) %10’u, Yabancı Dil puanının %10’u ve Mülakat Sınavı notunun %30’u alınarak yapılır. Bilim Sınavında 100 tam not üzerinden en az 60 alması gerekmektedir. Başarı notu en az 70 puan ve üzeri olanlar değerlendirmeye alınır. Başarı puanlarının eşit olması halinde sırası ile ALES puanı, yabancı dil puanı, yüksek lisans mezuniyet notu ve Mülakat sınavı notu yüksek olan adaya öncelik tanınır. Kontenjan sayısının %20’si kadar yedek aday belirlenir. Mülakat Sınavına katılmayan adaylar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

   

  KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

  1. Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi,
  2. Transkript/Not Döküm Belgesi, (Transkript’te mezuniyet tarihinin bulunması zorunludur)
  3. Son altı ayda çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf,
  4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
  5. Erkek adaylar için Son bir ay içerisinde alınmış Askerlik Durum Belgesinin aslı(Askerlik Şubesi veya E Devlet) ,Askerliğini yapmış olanlar için terhis belgesinin aslı, “ Erkek adaylar için Sevk Tehir İşlemleri Ders Kayıtlarını yapmayı müteakiben YÖKSİS (Yükseköğretim Kurulu) sistemi üzerinden bildirilecek ve Asker Alma Daire Başkanlıklarınca yapılacaktır.”
  6. ALES Sonuç Belgesi.
  7. Varsa Yabancı Dil (YDS, YÖK Dil, Üniversiteler Arası Eş Değer Kabul Edilen Sınavlar) Sonuç Belgesi.
  8. Yüksek Lisans Diploması (Doktora Adayları için).
  9. Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Doktora Adayları için).
  10. Evrakların asıllarının yanında birer adet fotokopisinin getirilmesi gerekmektedir.

  NOT: Kesin kayıt hakkı kazanan adayların şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Kesin kayıt esnasında yukarıdaki belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde kayıt hakkını kaybedeceklerdir.

  Diğer Konular:

  1. Başarılı olmasına rağmen Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından ilan edilen tarihlerde kayıt yaptırmayan öğrencilerin yerine sırasıyla yedek adaylara kayıt hakkı tanınacaktır.
  2. Başvuruda internet üzerinden (karatekin.edu.tr) yüklenilen belgeler kesin kayıt esnasında adaydan istenecektir. Kesin kayıtta; ön kayıt esnasında sisteme yüklenen belgelerin asıllarının ibraz edilmesi zorunlu olup, bu belgeleri ibraz edemeyenlerin veya farklı bir belge ibraz edenlerin kesin kayıt hakkını kaybetmiş olurlar.
  3. Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya giriş sınavlarında sahtecilik yaptığı belirlenen adayların kayıt işlemleri iptal edilir ve gerekli kanuni işlemler yapılır.
  4. Kesin kayıtta eksik belge ile kesin kayıt yapılmaz. Kayıtlarda istenen belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti veya mezun olduğu Yükseköğretim Kurumu tarafından onaylı örneği kabul edilir. Kesin kayıt tarihlerinde başka bir üniversite kaydı olan olan öğrencinin kaydının mutlaka silinmiş olması gerekir. Bu sorumluluk öğrenciye aittir.
  5. Lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğine göre Tezli Yüksek lisans programlarına Bir programdan fazla kayıt yaptırılamaz. Başka yükseköğretim kurumlarında tezli ve ya doktora kaydı olan öğrenciler Enstitümüze kesin kayıt yaptırmadan önce mevcut kayıtlarını sildirmeleri gerekmektedir. Aynı dönem başka bir yükseköğretim kurumunda kaydı olan öğrenci kayıt hakkını kaybeder. (Tezsiz programlar hariç.)
  6. Enstitümüz 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı kontenjanları ve başvuru şartlarında yer almayan diğer hususlar Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde yer alan hükümler çerçevesinde değerlendirecektir.

   

  Mülakat Sınavı şekli, sınav tarihi (10 Ocak 2019)

  Anabilim Dalı

  Mülakat Sınav Şekli

  Sınav Yeri

  Sınav Saati

  Sınav Günü

  Bilgi ve Belge Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

   Yazılı Mülakat

  Uluyazı Kampüsü Edebiyatı Fakültesi 201 Numaralı Derslik

   10:00

   10 Ocak 2019 Perşembe

  Bilgi ve Belge Yönetimi  Doktora Programı

   Yazılı Mülakat

  Uluyazı Kampüsü Edebiyatı Fakültesi 201 Numaralı Derslik

   10:00

   10 Ocak 2019 Perşembe

  Coğrafya Tezli Yüksek Lisans Programı

   Sözlü Mülakat

  Uluyazı Kampüsü Edebiyatı Fakültesi 104 Numaralı Derslik

   10:00

   10 Ocak 2019 Perşembe

  Coğrafya Doktora Programı

  Sözlü Mülakat

  Uluyazı Kampüsü Edebiyatı Fakültesi 104 Numaralı Derslik

   14:00

   10 Ocak 2019 Perşembe

  Felsefe Tezli Yüksek Lisans Programı

  Sözlü Mülakat

  Uluyazı Kampüsü Edebiyatı Fakültesi 204 Numaralı Derslik

   10:00

   10 Ocak 2019 Perşembe

  Tarih Doktora Programı

  Sözlü Mülakat

  Uluyazı Kampüsü Edebiyatı Fakültesi 346 Numaralı Derslik

   14:00

   10 Ocak 2019 Perşembe

  Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans

   Yazılı Mülakat

  Uluyazı Kampüsü Edebiyatı Fakültesi 205 Numaralı Derslik

   10:00

   10 Ocak 2019 Perşembe

   Not: Mülakat sınavına TC kimlik numarasını gösterir kimlik belgesi ile gelinecektir.

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2018-2019 EĞT.-ÖĞR. YILI BAHAR YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA

  KESİN KAYIT VE KAYIT YENİLEME TAKVİMİ

  24-28 Aralık 2018

  BAŞVURULARIN YAPILMASI (Başvurular 28 ARALIK 2018 saat:17.00’da sona erecektir.)

  04 Ocak 2019

  MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANANLARIN İLANI

  10 Ocak 2019

  MÜLAKAT SINAVI

  17 Ocak 2019

  MÜLAKAT SINAVI SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

  21-22 Ocak 2019

  MÜLAKAT SINAVI VE GENEL DEĞERLENDİRME SONUCUNA GÖRE KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN TÜM ASIL ADAYLARIN KESİN KAYIT İŞLEMLERİNİN YAPILMASI (Bu işlemi belirtilen tarihler arasında gerçekleştirmeyen adaylar kesin kayıt haklarını kaybetmiş sayılır.)

  23 Ocak 2019

  YEDEK KAYIT İLANI

  25 Ocak 2019

  YEDEK KAYITLARIN YAPILMASI

  21 Ocak- 01 Şubat 2019

  DERSLERİN AÇILMASI, DERSLERİN ŞUBELERE BÖLÜNMESİ, ŞUBE KONTENJANI VE ÖĞRETİM ELEMANININ TANIMLANMASI İLE DERS PROGRAMLARININ OLUŞTURULMASI İŞLEMLERİ, BİLİMSEL HAZIRLIK DERSİ ALACAK ÖĞRENCİLERİN BELİRLENMESİ, TEZ ÖNERİ FORMLARININ GÖNDERİLMESİ

  04-07 Şubat 2019

  KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEMELERİ VE DERS KAYITLARI (Yeni öğrenciler dâhil tüm öğrenciler UBİS sayfası üzerinden gerçekleştireceklerdir.)

  04-08 Şubat 2019

  DANIŞMAN ONAYI

  11 Şubat 2019

  DERSLERİN BAŞLAMASI

  18-19 Şubat 2019

  MAZERET KAYITLARI (Ders Ekleme/Bırakma)

   

  ENSTİTÜ ADRES VE TELEFON BİLGİLERİ

  ADRES     : Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Binası Zemin Kat Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ÇANKIRI

  Web         : (onkayıt@karatekin. edu.tr)

  ÖN KAYIT KULLANMA KLAVUZU için Tıklayınız.

  *ÖN KAYIT KULLANMA KLAVUZUNU DİKKATLİ OKUDUKTAN SONRA BAŞVURU YAPINIZ!*

  BAŞVURU İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.(Sistem 24 Aralık 2018 saat 09:00 da açılacaktır.)

   (Başvuru esnasında sistemle ilgili olabilecek aksaklılar için onkayıt@karatekin.edu.tr adresine mail atabilirsiniz.)