Tüm Öğrencilerin Dikkatine

PROF.DR.OSMAN TURAN
  “VATANLAŞMASÜRECİNDE ANADOLU DA NÜFUS HAREKETLERİ"
KONULU ARAŞTIRMA MAKALESİ YARIŞMASI

•    Yarışmaya Yüksek Lisans ve Doktora yapmakta olan öğrenciler katılabilir.

•    Yüksek Lisans veya Doktora eğitimini 30 Haziran 2011 tarihinden önce tamamlamış olanlar yarışmaya katılamaz.

•    Makale 1,5 satır aralığında yazılmış, A4 ebadında (sağ, sol, alt ve üst kenar boşlukları 2,5 cm) 15 sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlanacaktır.

•    Yarışmaya Makale gönderme süresi 15 Şubat 2012 Çarşamba günü saat:17.00 de sona erecektir.

•    Yarışma sonucu, değerlendirme jürisi tarafından 23 Mart 2012 Cuma günü saat: 11.00 de açıklanacaktır.

•    Yarışma sonunda jürinin birinci olarak belirlediği makalenin yazarına 15,000 TL, ikinciye 10,000 TL, üçüncüye 5,000 TL ödül verilecektir.

•    Araştırma makaleleri Türk Ocakları Genel Sekreteri Prof. Dr. Orhan Kavuncu ya şahsen veya e-posta (genelsekreter@turkocagi.org.tr) yoluyla ulaştırılabilir.
 




Duyuru Tarihi: 29.3.2011
Etiketler :