TÜM LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİMİZE DUYURULUR(!)

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde Üniversitemiz 2017-2021 Dönemi Stratejik Planlama çalışmaları başlatılmıştır. Stratejik Planlama sürecindeki adımlardan birisi de mevcut durum analizi aşamasıdır. Bu analiz Üniversitemizin kendisini ve çevresini daha iyi tanımasını sağlayarak öğrencilerimizin kurum algısının ölçülmesinde ve geleceğe yönelik amaçlarımız ile hedeflerimizin belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu kapsamda, Üniversitemizin geleceğine yön verecek stratejilerin belirleneceği stratejik plan hazırlık sürecinde öğrencilerimizin görüş, öneri ve beklentilerinin tespit edilerek söz konusu sürece ve plana dahil edilmesi amacıyla hazırlanan “Öğrenci Anket Formu” Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından UBİS üzerinde yayınlanmıştır. Söz konusu formun öğrencilerimiz tarafından en geç 30.11.2015 tarihi mesai bitimine kadar doldurulması konusu ilanen duyurulur.
Duyuru Tarihi: 26.11.2015
Etiketler :