Tez Öneri ve Dönem Projesi Öneri Formlarının Teslimi Hk.

          7 Ders, 1 seminer, 60 AKTS, 2,50 not ortalamasını tamamlamış ve teze geçmiş öğrencilerimizin tez önerileri formlarını, 10 ders ve 60 AKTS`yi tamamlayan tezsiz yüksek lisans öğrencilerimizin dönem projesi öneri formlarını mazeret kayıtlarına (12-13 Şubat 2018) kadar  Anabilim Dalı Başkanlıklarına teslim etmeleri gerekmektedir.
Duyuru Tarihi: 19.1.2018
Etiketler :