Tez Öneri ve Dönem Projesi Öneri Formlarının Teslimi Hk.

7 Ders, 1 seminer, 60 AKTS, 2,50 not ortalamasını tamamlamış ve teze geçmiş öğrencilerimizin tez önerileri formlarını, 10 ders ve 60 AKTS`yi tamamlayan tezsiz yüksek lisans öğrencilerimizin dönem projesi öneri formlarını ders kayıtlarına kadar Anabilim Dalı Başkanlıklarına teslim etmeleri gerekmektedir.
Duyuru Tarihi: 14.8.2017
Etiketler :