Taranan İndeksler

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (SBED) Ulusal ve Uluslararası 10 İndeks tarafından taranmaktadır:

* EBSCOHost

* DOAJ

* Index Copernicus International

* DRJI

* ASOS Index

* Scipio

* Ulrichs

* Arastirmax

* Akademik Dizin

* Türk Eğitim İndeksi 
Duyuru Tarihi: 24.7.2012
Etiketler :