Milli Eğitim Bakanlığının Lisansüstü eğitim bursu hakkındaki duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce 2012 yılında 1416 sayılı Kanuna göre, ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı, kamu kurum ve kuruluşlarının ise yetişmiş insan gücü ihtiyacının karşılanması amacıyla resmi burslu statüde yurt dışına lisansüstü öğrenim görmek üzere öğrenci gönderilecek olup, başvurular temmuz ayı içerisinde alınacaktır. Başvuru ile ilgili diğer bilgiler http://osym.gov.tr ve http://ogm.meb.gov.tr web sitelerinde yayınlanacaktır.

Başvuruda bulunacak öğrencilerin ALES sınavından en az 70 puan almaları ve lisans veya yüksek lisans öğrenimi ile ilgili genel akademik not ortalamalarının dört üzerinden 2.75, on üzerinden 7.00, yüz üzerinden 70.00 ve daha yukarı olması gerekmektedir.

Bu nedenle ALES puanı olmayan öğrenciler, 09 Nisan 2012 de başvurusu sona erecek olan ALES sınavına girmeleri gerekmektedir.
Duyuru Tarihi: 30.3.2012
Etiketler :