Lisansüstü Öğrencilerimizin Dikkatine (KYK Burs Duyurusu)

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından Üniversitemize ayrılan burs kontenjanından, Enstitümüz yüksek lisans öğrencileri için 1 (bir) burs kontenjanı verilmiştir. Başvuruda bulunmak isteyen öğrencilerimiz, aşağıdaki açıklamaları inceledikten sonra şartları tutmaları halinde,Burs Müracaat Formu ile 21.10.2014 Salı günü mesai bitimine kadar Enstitümüze şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

 YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU BURS-KREDİ YÖNETMELİĞİ’NİN 9. MADDESİNE GÖRE BURS VERİLMEYECEK ÖĞRENCİLER

a) Kurumdan öğrenim kredisi veya burs almış olan öğrencilere,

b) (Değişik:RG-6/2/2011-27838)(1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine  göre burs verilen öğrenciler  hariç  olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrencilere,

c) Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında, asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrencilere,

d) Burs isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan öğrencilere,

e) Yabancı uyruklu öğrencilere,

f) Polis akademisi öğrencileri ile askeri okul öğrencilerine,

g) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

h)Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilere,

k) Bu Yönetmelik hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrencilere,

burs verilmez.

 Not: Daha önceki yıllarda ya da içinde bulunulan öğretim yılında YURTKUR’dan burs veya öğrenim kredisi almış yada almakta olanlar ile öğretim kurumuna bir yıl ara vermiş olanlara, öğretim kurumunda bir öğretim yılı veya bir yıldan fazla başarısız olan öğrencilere Burs yönetmeliği gereğince burs verilmemektedir.
Duyuru Tarihi: 16.10.2014
Etiketler :