İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans öğrencilerinin dikkatine

Enstitümüz İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans öğrencilerinden, İşletme Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programına geçiş yapmak isteyen öğrencilerimizin yerine getirmesi gereken şartlar:

  1. Tezsiz Yüksek Lisans programına kayıt tarihinden sonra en az bir yarıyılı, en fazla dört yarıyılı tamamlamış olması (Bilimsel Hazırlık sınıfında geçirilen süreler hariç)
  2.  Son yarıyıl itibariyle Genel Başarı ortalamasının en az 2,50 /4,00 olması
  3. Sınav sonucunun en az 50 olduğu KPDS,ÜDS,TOEFL,IELTS veya eşdeğeri bir yabancı dil sınav sonuç belgesine sahip olması (ÖSYM yabancı dil sınav sonuçları öğrenci nezaretinde Enstitümüzden temin edilecektir.)

            Gerekli şartları sağlayan Enstitümüz İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans öğrencileri, Enstitümüz sayfası Formlar kısmındaki Tezsiz-Tezli Yüksek Lisans Geçiş Dilekçesi ile birlikte  3 Eylül 2012 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Enstitümüze başvurmaları gerekmektedir.
Duyuru Tarihi: 8.8.2012 0
Etiketler :