İktisat II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvuruda bulunanların dikkatine

Mülakat sınavı sonucunda İktisat II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans  Programına kesin kayıt için başvuran ve ücret yatıranların sayısının 12 kişi olması nedeniyle, Enstitümüz Yönetim Kurulu ve Üniversitemiz Yönetim Kurulunca belirlenen en az başvuru sayısının (ücret yatıranların sayısının en az 15 kişi olması) gerçekleşmemesi nedeniyle, ilgili programın açılmamasına  ve öğrenci alımı yapılmamasına karar verilmiştir.

Yatırılan öğrenim ücretlerinin iadesi için aşağıda belirtilen belgelerin asıllarının hazırlanarak şahsen yada posta yolu ile göndermek suretiyle Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.

 Başvuru için gerekli belgeler:

1-Dilekçe (Dilekçede T.C.No, kendinize ait hesabın olduğu banka adı, şube adı, iban no yazılı olmalıdır.)

2-Banka Dekontu (Aslı olması gerekiyor.)

3-Hesap kartının ön yüzü fotokopisi ( Kartın, kişinin bizzat kendisine ait olması gerekiyor.)
Duyuru Tarihi: 24.9.2012
Etiketler :