Formlar

GENEL FORMLAR

*İlişik Kesme Formu (Kayıt Silme)

*İlişik Kesme Formu (Mezuniyet)

*Kayıt Dondurma Talep Dilekçesi

*Kayıp Kimlik Belgesi Başvuru Dilekçesi

*Sınav Evrakı Teslim Tutanağı

*Seminer Değerlendirme Tutanağı

*Yolluk Bildirim Dilekçesi

*100/2000 YÖK Doktora Bursu Bildirim Dilekçesi

*Bilimsel Hazırlık Formu

*Not Onay Kaldırma İstek Formu

*Not Bildirim/Düzeltme Formu

*Bilim Sınavı Değerlendirme Formu

TEZ YAZIM KLAVUZU

*Dipnotlu kaynak Gösterme Sistemi

*Metin İçi Kaynak Gösterme Sistemi 

YÜKSEK LİSANS FORMLARI

  •     Tezli Yüksek Lisans Formları

  1-Tez Savunması Yol Haritası

  2-Tez Teslim Süreci Başlatma Formu

  3-Tez Konusu/Danışmanı Öneri Formu

  4-Tez Savunma Jürisi Öneri Formu
  5-Jüri Üyelerine Tez Teslim Formu

  6-Jüri Üyesi Kişisel Rapor Formu

  7-Katılımcı Listesi
  8-Tez Savunma Sınav Tutanağı Formu

  9-Tez Kabul ve Onay Sayfası Örneği
10-Tez Konusu Değişikliği Formu

11-Tez Teslim Tutanağı

  • Tezsiz Yüksek Lisans Formları

  1-Dönem Projesi Tesliminde İzlenecek Yol

  2-Dönem Projesi Teslim Süreci Başlatma Formu

  3-Dönem Projesi Formu
  4-Dönem Projesi Kişisel Rapor Formu

  5-Dönem Projesi Değerlendirme Formu

  6-Katılımcı Listesi

  7-Dönem Projesi Konusu Değişiklik Formu

DOKTORA FORMLARI

  1-Doktora Tez Teslim Süreci Başlatma Formu

  2-Doktora Tez Öneri Formu

  3-Doktora Tez Savunma Jürisi Öneri Formu

  4-Doktota Yeterlik Jürisi Öneri Formu

  5-Doktora Yeterlik Sınav Jüri Tutanağı Formu 

  6-Doktora Yeterlik Sınav Tutanağı

  7-Doktora Tez İzleme Komitesi Değerlendirme Formu

  8-Doktora Tez İzleme Komitesine Öğrencinin Sunacağı Rapor

  9-Doktora Tez Savunma Sınav Tutanağı Formu 

  10-Doktora Jüri Üyesi Kişisel Rapor Formu

  11-Katılımcı Listesi

  12-Doktora Tez Kabul ve Onay Sayfası Örneği

  13-Doktora Tez Konusu Değişikliği Formu

  14-Doktora Tez Teslim Tutanağı 

 

EK DERS FORMLARI

*Form-1

*Final Sınav Yükü Formu

*Öğrenci,Tez,Proje ve Danışmanlıklar Formu