Enstitü Kurulu

Doç. Dr. Yüksel ÖZGEN (Enstitü Müdür V.)

Dr. Öğr. Üyesi Güner DOĞAN (Enstitü Müdür Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Burak KESKİN (Enstitü Müdür Yardımcısı)

Prof. Dr.  Ahmet Kibar ÇETİN (İktisat Anabilim Dalı Başkan V.)

Prof. Dr. Osman GÜMÜŞÇÜ (Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Emre Şahin DÖLARSLAN (Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Emre Şahin DÖLARSLAN (İşletme Anabilim Dalı Başkan V.)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZGÜDEN (Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Başkan V.)

Doç. Dr. Hatice YAZGAN (Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Başkan V.)

Dr. Öğr. Üyesi Aydın BERAHA (Uluslararası Ticaret Anabilim Dalı Başkan V.)

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf GÖR (Bankacılık ve Finans Anabilim Dalı Başkan V.)

Prof. Dr. Osman GÜMÜŞÇÜ (Coğrafya Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. İlhan YILDIZ (Felsefe Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Osman GÜMÜŞÇÜ (Coğrafya Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Yeşim YASAK (Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Coşkun POLAT (Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı Başkan V.)

Prof. Dr. Hasan COŞKUN (Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Başkan V.)

Doç. Dr. İsmet ÜZEN (Tarih Anabilim Dalı Başkanı)

Doç.Dr. Mehmet Turgut BERBERCAN (Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkan V.)

Doç. Dr. Nuray ZAN (Batı Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Ensar ÇETİN (Sosyoloji Anabilim Dalı Başkan V.)

Dr. Öğr. Üyesi Nursel ASLANTÜRK (Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı)

Öğr. Gör. Gürkan DAĞBAŞI (Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Başkan V.)