6353 SAYILI KANUN`A GÖRE AFTAN YARARLANACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

12 TEMMUZ 2012 TARİHLİ RESMİ GAZETE’DE YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN 6353 SAYILI KANUN’UN 11. MADDESİ İLE 2547 SAYILI KANUN’A EKLENEN GEÇİCİ 63. MADDESİNE GÖRE AFTAN YARARLANMAK ÜZERE BAŞVURACAK ÖĞERENCİLERE DUYURU

 

1-6353 Sayılı Kanunun 11. Maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna eklenen geçici 63. Maddenin uygulanmasına yönelik Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 25/07/2012 tarih ve 4654 sayılı yazısı gereğince aftan yararlanacak öğrenciler aşağıda belirtilen hususlara göre başvurularını yapacaklar.

2-Yürürlüğe giren bu öğrenci affından; 6353 sayılı kanunun 11. Maddesiyle 2547 sayılı kanuna eklenen geçici 63. Madde “Süresi içerisinde başvurmamaları nedeniyle bu Kanunun geçici 58 inci maddesinden yararlanamayanlar (Uluslararası Ortak Lisans Programları çerçevesinde öğrenim görenler dâhil), bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları hâlinde geçici 58 inci maddede yer alan esaslara göre, takip eden eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.” 2011 yılında yürürlüğe giren 6111 sayılı kanunun 173. Maddesiyle eklenen geçici 58. Maddeden süresi içinde (25 Şubat ile 25 Temmuz 2011 tarihleri arasında) başvurmayanlar yararlanacaktır.

3-Enstitümüzden 25 Şubat 2011 tarihinden önce ilişiği kesilen veya yine bu tarihten önceki tarihlerde Enstitümüzün bir Anabilim Dalını kazanıp kayıt yaptırmayan öğrenciler 20 Eylül 2012 tarihi mesai bitimine kadar Enstitümüze dilekçe ile başvuru yapmaları halinde 2012-2013 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında öğrenimlerine başlayabilirler. Ancak 20 Eylül 2012 tarihinden sonra başvuru yapan öğrenciler bir sonraki eğitim öğretim yarıyılında öğrenime başlayacaklardır.

4-Bu başvurular için süre sınırlaması yoktur.

5-6111 sayılı kanunun 173. Maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen geçici 58. Madde gereğince terör suçundan hüküm giyenler başvuruda bulunamazlar. 
Duyuru Tarihi: 6.9.2012 0
Etiketler :