2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ ALIMI İLANI !

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

                 2017-2018 Akademik Yılı Bahar Yarıyılında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı ilgili Anabilim Dallarının Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır. Programlara ilişkin kontenjanlar, müracaat şartları ve müracaat takvimi aşağıda belirtilmiştir.

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI KONTENJANLAR VE ŞARTLARI

ABD/Program Adı

Kontenjan

Özel Şartlar

ALES Puan Türü

Bilgi ve Belge Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

7

Üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinden lisans mezunu olmak.

Eşit Ağırlık/En Az 55,00

Coğrafya Tezli Yüksek Lisans Programı

15

1-Lisans mezunu olmak,

2-Alan dışından gelen öğrencilere bilimsel hazırlık verilecektir,

3- Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün Yüksek lisans öğrenci alımında belirlediği şartları taşıyor olmak.

Eşit Ağırlık-Sözel/ En Az 55,00

Coğrafya Doktora Programı

5

1-Coğrafya Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans diplomasına sahip olmak,

2-Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü’ nün Doktora öğrenci alımında belirlediği şartları taşıyor olmak.

Eşit Ağırlık-Sözel/ En Az 55,00

Felsefe Tezli Yüksek Lisans Programı

10

Felsefe Bölümü veya dört yıllık fakülte mezunu olmak.

Eşit Ağırlık-Sözel/ En Az 55,00

İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı

15

 

1-Lisans mezunu olmak,

2-Kazanan adayların transkriptleri incelenerek gerek görüldüğü takdirde İşletme Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı doğrultusunda adaylara bilimsel hazırlık dersleri aldırabilir.

 

 

Eşit Ağırlık/En Az 55,00

NOT: Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilere Enstitümüz Lisansüstü Yönetmeliğine göre ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı bilimsel hazırlık programı uygulayabilir.

 

Tezli Yüksek Lisans Programı için Başvuru Şartları ve Gerekli Belgeler:

 1. Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi, Transkript/Not Döküm Belgesi, Varsa Yabancı Dil Sonuç Belgesi(PDF), son altı ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf(JPEG) taratılarak sisteme yüklenecektir. (Yüklenecek evrakların tarayıcı üzerinden sisteme yüklenmesi zorunludur. Telefon, Fotoğraf Makinası, Tablet vs. ile yapılan çekimlerin yüklemeleri kabul edilmeyip değerlendirmeye alınmayacaktır.)
 2. Not sistemleri 100’lük sistemden farklı olan adayların, YÖK’ün 100’lük sistemdeki karşılığının girilmesi gerekmektedir. (Notlar YÖKSİS veri sisteminden çekilecek ve ona göre değerlendirilecektir. YÖKSİS kaydı olmayanlar mezun oldukları üniversitelerinden gerekli YÖKSİS bilgi sistemine kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir, Bilgilerini YÖKSİS üzerinden alınamayan adaylar başvurularını tamamlayamazlar ) Düşük veya yüksek notlarının düzeltilmesinden öğrenci sorumludur.
 3. ALES Sonucu ÖSYM’den çekilecektir. ALES puanı programın kabul türünde en az 55 puan ve son 5 (beş) yıl içinde alınmış olması gerekir.
 4. Adayların (Ön Kayıt) başvuru bilgileri Enstitü tarafından kontrol edilecek ve evrakı eksiksiz olan başvuruların sistem üzerinden Enstitü onayı yapılacaktır. Başvurunun tamamlanması için Enstitü onayının yapılması şarttır. Mülakata çağırılacak öğrenciler Enstitü web sayfasında ilan edilecektir.
 5. Sisteme yüklenen belgelerin onaylı ve tamamen okunabilir olması gerekmektedir. Aksi takdirde başvuru işlemi geçersiz sayılacaktır.

 

Doktora Programı için Başvuru Şartları ve Gerekli Belgeler:

 1. Yüksek Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi, Transkript/Not Döküm Belgesi(PDF), son altı ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf (JPEG) taratılarak sisteme yüklenecektir. (Yüklenecek evrakların tarayıcı üzerinden sisteme yüklenmesi zorunludur. Telefon, Fotoğraf Makinası, Tablet vs. ile yapılan çekimlerin yüklemeleri kabul edilmeyip değerlendirmeye alınmayacaktır.)
 2. Yüksek Lisans Mezuniyet not ortalamasının 100 tam not üzerinden en az 75 olması gerekir. (Notlar YÖKSİS veri sisteminden çekilecektir. Düşük veya Yüksek notlarının düzeltilmesinden öğrenci sorumludur.)
 3. Yabancı Dil Sonuç Belgesi: YDS’den 100 üzerinden en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği belirlenen sınavların birinden başarılı olması gerekir.
 4. Tezli Yüksek Lisans programından mezun olmak. Yüksek lisans diploma veya transkriptinde “Tezli” programdan mezuniyetine ilişkin bilgi yer almayan adayların mezun oldukları yükseköğretim kurumlarından alacakları resmi bir yazı ile bu durumu belgelemeleri şarttır. 06.02.2013 tarihinden önce Tezsiz Yüksek Lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler tezsiz yüksek lisans programında kayıtlı oldukları tarihleri belgelemeleri şartı ile doktora programına başvurabilir.
 5. Not sistemleri 100’lük sistemden farklı olan adayların, YÖK’ün 100’lük sistemdeki karşılığının girilmesi gerekmektedir. Notlar YÖKSİS veri sisteminden çekilecektir. Düşük veya yüksek notlarının düzeltilmesinden öğrenci sorumludur.
 6. ALES Sonucu ÖSYM’den çekilecektir. ALES puanı programın kabul türünde en az 55 puan ve son 5 (beş) yıl içinde alınmış olması gerekir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlayan ve yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek aynı alanda doktora programına başvuran adaylarda ALES puanı koşulu aranmaz.
 7. Adayların (Ön Kayıt) başvuru bilgileri Enstitü tarafından kontrol edilecek ve evrakı eksiksiz olan başvuruların sistem üzerinden Enstitü onayı yapılacaktır. Başvurunun tamamlanması için Enstitü onayının yapılması şarttır. Mülakata çağırılacak öğrenciler Enstitü web sayfasında ilan edilecektir.

 

 BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR. POSTA, KARGO VEYA ELDEN YAPILAN BAŞVURULAR KESİNLİKLE DEĞERLENDİRİLMEYECEKTİR.

 

DEĞERLENDİRME

Tezli Yüksek Lisans: Başarı notunun hesaplanması; ALES puanının %50’si, Lisans mezuniyet notunun (100’lük sisteme dönüştürüldükten sonra) %10’u, Yabancı Dil puanının %10’u ve Bilim Sınavı notunun %30’u alınarak yapılır. Başarı notu en az 55 puan ve üzeri olanlar değerlendirmeye alınır. Başarı puanlarının eşit olması halinde sırası ile ALES puanı, yabancı dil puanı, lisans mezuniyet notu ve bilim sınavı notu yüksek olan adaya öncelik tanınır. Kontenjan sayısının %20’si kadar yedek aday belirlenir. Bilim Sınavına katılmayan adaylar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

 

Doktora:  Başarı notunun hesaplanması; ALES puanının %50’si, Yüksek Lisans mezuniyet notunun (100’lük sisteme dönüştürüldükten sonra) %10’u, Yabancı Dil puanının %10’u ve Bilim Sınavı notunun %30’u alınarak yapılır. Bilim Sınavında 100 tam not üzerinden en az 60 alması gerekmektedir. Başarı notu en az 70 puan ve üzeri olanlar değerlendirmeye alınır. Başarı puanlarının eşit olması halinde sırası ile ALES puanı, yabancı dil puanı, yüksek lisans mezuniyet notu ve bilim sınavı notu yüksek olan adaya öncelik tanınır. Kontenjan sayısının %20’si kadar yedek aday belirlenir. Bilim Sınavına katılmayan adaylar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

 

 

 

  KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi,
 2. Transkript/Not Döküm Belgesi, (Transkript’te mezuniyet tarihinin bulunması zorunludur)
 3. Son altı ayda çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf,
 4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 5. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesinin aslı (Askerlik Şubesi Başkanlığından son 1 ay içerisinde alınmış). Askerliğini yapmış olanlar için terhis belgesinin aslı,
 6. ALES Sonuç Belgesi.
 7. Varsa Yabancı Dil (YDS, YÖK Dil, Üniversiteler Arası Eş Değer Kabul Edilen Sınavlar) Sonuç Belgesi.
 8. Yüksek Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Doktora Adayları için).
 9. Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Doktora Adayları için).

NOT: Kesin kayıt hakkı kazanan adayların şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Kesin kayıt esnasında yukarıdaki belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde kayıt hakkını kaybedeceklerdir.

Diğer Konular:

 1. Başarılı olmasına rağmen Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından ilan edilen tarihlerde kayıt yaptırmayan öğrencilerin yerine sırasıyla yedek adaylara kayıt hakkı tanınacaktır.
 2. Başvuruda internet üzerinden (karatekin.edu.tr) yüklenilen belgeler kesin kayıt esnasında adaydan istenecektir. Kesin kayıtta; ön kayıt esnasında asıllarının ibraz edilmesi zorunlu olup, bu belgeleri ibraz edemeyenlerin veya farklı bir belge ibraz edenlerin kesin kayıt hakkını kaybetmiş olurlar.
 3. Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya giriş sınavlarında sahtecilik yaptığı belirlenen adayların kayıt işlemleri iptal edilir ve gerekli kanuni işlemler yapılır.
 4. Kesin kayıtta eksik belge ile kesin kayıt yapılmaz. Kayıtlarda istenen belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti veya mezun olduğu Yükseköğretim Kurumu tarafından onaylı örneği kabul edilir.
 5. Tezli Yüksek lisans programlarına Bir programdan fazla kayıt yaptırılamaz. Aynı dönem başka bir üniversitede kaydı olan öğrenci kayıt hakkını kaybeder. (Tezsiz programlar hariç.)
 6. Enstitümüz 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı kontenjanları ve başvuru şartlarında yer almayan diğer hususlar Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde yer alan hükümler çerçevesinde değerlendirecektir.

 

Bilim Sınavı şekli, sınav tarihi (08-09 Ocak 2018)

Anabilim Dalı

Programı

Bilimsel Sınav Şekli

Sınav Yeri

Sınav Saati

Sınav Günü

Bilgi ve Belge Yönetimi

Tezli Yüksek Lisans

Mülakat

Edebiyat Fakültesi Toplantı Salonu

09:30

08 Ocak 2018 Pazartesi

Coğrafya

Tezli Yüksek Lisans

Mülakat

Edebiyat Fakültesi Binası 104 Nolu Derslik

10:00

09 Ocak 2018 Salı

Coğrafya

Doktora

Mülakat

Edebiyat Fakültesi Binası 104 Nolu Derslik

14:00

09 Ocak 2018 Salı

Felsefe

Tezli Yüksek Lisans

Mülakat

Edebiyat Fakültesi Binası 204 Nolu Derslik

10:00

09 Ocak 2018 Salı

İşletme

Tezli Yüksek Lisans

Mülakat

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası 1. Kat 134 Nolu Toplantı Salonu

10:00

08 Ocak 2018 Pazartesi

 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2017-2018 EĞT.-ÖĞR. YILI BAHAR YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA

KESİN KAYIT VE KAYIT YENİLEME TAKVİMİ

25-29 Aralık 2017

BAŞVURULARIN YAPILMASI (Başvurular 29 Aralık 2017 saat:17.00’da sona erecektir.)

04 Ocak 2018

BİLİM SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARIN İLANI

08-09 Ocak 2018

BİLİM SINAVI

12 Ocak 2018

BİLİM SINAVI SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

17-18 Ocak 2018

BİLİM SINAVI VE GENEL DEĞERLENDİRME SONUCUNA GÖRE KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN TÜM ASIL ADAYLARIN KESİN KAYIT İŞLEMLERİNİN YAPILMASI (Bu işlemi belirtilen tarihler arasında gerçekleştirmeyen adaylar kesin kayıt haklarını kaybetmiş sayılır.)

19 Ocak 2018

YEDEK KAYIT İLANI

22 Ocak 2018

YEDEK KAYITLARIN YAPILMASI

15-26 Ocak 2018

DERSLERİN AÇILMASI, DERSLERİN ŞUBELERE BÖLÜNMESİ, ŞUBE KONTENJANI VE ÖĞRETİM ELEMANININ TANIMLANMASI İLE DERS PROGRAMLARININ OLUŞTURULMASI İŞLEMLERİ

29 Ocak-1 Şubat 2018

KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEMELERİ VE DERS KAYITLARI (Yeni öğrenciler dâhil tüm öğrenciler UBİS sayfası üzerinden gerçekleştireceklerdir.)

29 Ocak-2 Şubat 2018

DANIŞMAN ONAYI

05 Şubat 2018

DERSLERİN BAŞLAMASI

* BAŞVURUDA BULUNACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!  BAŞVURU YAPMADAN ÖNCE MUTLAKA ÖN KAYIT İÇİN GÖRSEL İÇERİKLİ KAYIT KLAVUZUNU DİKKATLİCE OKUYUNUZ. OKUDUKTAN SONRA BAŞVURU YAPINIZ!

BAŞVURU İÇİN tıklayınız. (Başvuru esnasında sistemle ilgili olabilecek aksaklılar için onkayıt@karatekin. edu.tr adresine mail atabilirsiniz.) 

 ENSTİTÜ ADRES VE TELEFON BİLGİLERİ

ADRES     : Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Binası Zemin Kat Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ÇANKIRI

 

 

 

 
Duyuru Tarihi: 22.12.2017
Etiketler :