2016-2017 Eğt.-Öğr. Yılı Bahar Yarıyılı Enstitümüz Bilgi ve Belge Yönetimi ve Coğrafya Anabilim Dalları Lisansüstü Programlara Öğrenci Alım Sonuçları

2016-2017 Eğt.-Öğr. Yılı Bahar Yarıyılı Bilgi ve Belge Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programına Öğrenci Alım Sonuçlarını görmek için tıklayınız.

 

NOT: Enstitümüz Coğrafya Anabilimdalı 2016-2017 Eğt.-Öğr. Yılı Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alım sonuçları, sistemdeki teknik bir hata nedeniyle ALES puanının sayısal kısmı çekildiği anlaşıldığından sonuçlar, ALES sözel puanları dikkate alınarak tekrar sıralanmış olup güncel sınav sonuçları aşağıdaki gibidir.

2016-2017 Eğt.-Öğr. Yılı Bahar Yarıyılı Coğrafya Doktora Programına Öğrenci Alım Sonuçlarını görmek için tıklayınız.

 

2016-2017 Eğt.-Öğr. Yılı Bahar Yarıyılı Coğrafya Tezli Yüksek Lisans Programına Öğrenci Alım Sonuçlarını görmek için tıklayınız.

 

Tezli Yüksek lisans programlarına Bir programdan fazla kayıt yaptırılamaz. Aynı dönem başka bir üniversitede kaydı olan öğrenci kayıt hakkını kaybeder.  Tezsiz programlar hariç.

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YÜKSEK LİSANS DOKTORA

KESİN KAYIT VE KAYIT YENİLEME TAKVİMİ

19-27 ARALIK 2016

BAŞVURU TARİHLERİ (Başvurular 27 ARALIK 2016 saat 17.00’de sona erecektir.)

02-03 OCAK 2017

BİLİM SINAVI (MÜLAKAT)    

06 OCAK 2017

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

09-10 OCAK 2017

BİLİM SINAVI ve GENEL DEĞERLENDİRME SONUCUNA GÖRE KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN TÜM ASIL ADAYLARIN KESİN KAYIT İŞLEMİNİN TAMAMLANMASI (Bu işlemi belirtilen tarihler arasında gerçekleştirmeyen Adaylar Kesin Kayıt Haklarını Kaybetmiş Sayılır)

11 OCAK 2017   

YEDEK KAYIT İLANI

 

12-13 OCAK 2017          

YEDEK KAYIT

16 OCAK-03 ŞUBAT 2017    

DERSLERİN AÇILMASI, DERSİN ŞUBELERE BÖLÜNMESİ, ŞUBE KONTENJANI VE ÖĞRETİM ELEMANININ TANIMLANMASI İLE DERS PROGRAMLARININ OLUŞTURULMASI İŞLEMLERİ, BİLİMSEL HAZIRLIK ALAN ÖĞRENCİLERİN BELİRLENMESİ, TEZ ÖNERİ FORMLARININ İSTENMESİ,

06-09 ŞUBAT 2017

KATKI PAYI ÜCRETİ ÖDEMELERİ VE DERS KAYITLARI (YENİ ÖĞRENCİLER DÂHİL, TÜM ÖĞRENCİLER UBİS SAYFASI ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRECEKLERDİR.)

06-10 ŞUBAT 2017

DANIŞMAN ONAYI

13 ŞUBAT 2017        

DERSLERİN BAŞLAMASI

20-21 ŞUBAT 2017

DERS EKLEME / BIRAKMA(MAZERET KAYITLARI)

 

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi,
 2. Transkript/Not Döküm Belgesi,
 3. Son altı ayda çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf,
 4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 5. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesinin aslı (Askerlik Şubesi Başkanlığından son 1 ay içerisinde alınmış). Askerliğini yapmış olanlar için terhis belgesinin aslı,
 6. ALES Sonuç Belgesi.
 7. Varsa YDS Sonuç Belgesi.
 8. Yüksek Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Doktora Adayları için).
 9. YDS Sonuç Belgesi (Doktora Adayları için).

NOT: Kesin kayıt hakkı kazanan adayların şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Kesin kayıt esnasında yukarıdaki belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde kayıt hakkını kaybedeceklerdir.

 Diğer Konular:

 1. Başarılı olmasına rağmen Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından ilan edilen tarihlerde kayıt yaptırmayan öğrencilerin yerine sırasıyla yedek adaylara kayıt hakkı tanınacaktır.
 2. Başvuruda internet üzerinden (karatekin.edu.tr) yüklenilen belgeler kesin kayıt esnasında adaydan istenecektir. Kesin kayıtta; ön kayıt esnasında sisteme yüklenen belgelerin asıllarının ibraz edilmesi zorunlu olup, bu belgeleri ibraz edemeyenlerin veya farklı bir belge ibraz edenlerin kesin kayıt hakkını kaybetmiş olurlar.
 3. Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya giriş sınavlarında sahtecilik yaptığı belirlenen adayların kayıt işlemleri iptal edilir ve gerekli kanuni işlemler yapılır.
 4. Kesin kayıtta eksik belge ile kesin kayıt yapılmaz. Kayıtlarda istenen belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti veya mezun olduğu Yükseköğretim Kurumu tarafından onaylı örneği kabul edilir.Duyuru Tarihi: 5.1.2017 1
Etiketler :